Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – do wglądu

Ratusz w Siemianowicach Śląskich. Przed nim plac, klomby, drzewa
Ratusz Miejski

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Bohaterów Westerplatte oraz Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 września 2022 r. do 19 października 2022 r. Projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, w sali nr 29.

Do rozwiązań przyjętych w projekcie planu można wnosić uwagi. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i wnioski.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2022 r.

Z treścią ogłoszenia oraz projektem planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się TUTAJ

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Ireneusz Banaczyk, Wydział Rozwoju Miasta