Trwa deratyzacja

Dwa szczury
Gryzonie

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie informuje,że w okresie od 23.09.2022 roku do 22.10.2022 roku należy przeprowadzić powszechną, obowiązkową akcję deratyzacji, polegającą na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciwko gryzoniom, zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10 lutego 2020 roku.

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi -Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są zobowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym
w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami oraz ściekami;

2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;

3) usuwać martwe zwierzęta z nieruchomości;

4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji należy stosować preparaty zgodne z ust z dnia 9 października 2015 roku o produktach biobójczych- t.j Dz. U. Z 2021 r.,poz.24 .

W załączniku poniżej tekst obwieszczenia

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Betina Bober-Ogon, Wydział Gospodarki Komunalnej