Pierwsza część konferencji „Miasto na BANK otwarte” za nami

W SCK Park Tradycji trwa drugi dzień debaty związanej z wdrożeniem i realizacją projektu „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich”. Projekt ten odbywa się w ramach programu pilotażowego Human Smart Cities, realizowanego w mieście Siemianowice Śląskie.

Podczas konferencji omawiane są szczegółowe etapy realizacji działań gminnych, produkty i rezultaty projektu. Zaplanowano również prelekcje przedstawicieli miast z innych województw realizujących podobne projekty. Konferencja jest doskonałą okazją nie tylko do zaprezentowania efektów wdrożeniowych w Siemianowicach Śląskich, ale przede wszystkim będzie otwierała dialog dotyczący przyszłości działań w kierunku smart city, szczególnie miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wśród gości i panelistów są przedstawiciele Ministerstwa, władz regionalnych, samorządowych, eksperci z sektora prywatnego oraz mieszkańcy, których rola w przyszłych wdrożeniach inteligentnych rozwiązań będzie kluczowa.

Do jednych z najważniejszych zagadnień poruszanych podczas konferencji można zaliczyć:

 • Dostarczenie władzom lokalnym informacji o kluczowych zjawiskach i procesach zachodzących w mieście i jego otoczeniu
 • Podniesienie efektywności podejmowanych na szczeblu lokalnym działań, w tym działań inwestycyjnych
 • Stworzenie podstaw dla dokonywania obiektywnej ewaluacji decyzji i procesów rozwoju lokalnego
 • Wsparcie procesów decyzyjnych i ograniczenie stopnia ich ryzyka
 • Dzielenie się wiedzą o mieście posiadaną przez różne podmioty
 • Stworzenie nowych kanałów komunikacji między użytkownikami, a władzami miasta
 • Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy publiczne

Zainteresowanych zapraszamy do SCK Parku Tradycji, konferencja potrwa do godz. 14.00

Autor:

 • Biuro Prasowe

  Szymon Duczek

  s_duczek@um.siemianowice.pl

  (32) 7605308

wprowadzający: Szymon Duczek
foto: Wojciech Mateusiak