Preferencyjna sprzedaż węgla w Siemianowicach Śląskich

Aktualizacja 02.12.2022

W najbliższych dniach na terenie naszego miasta rozpocznie się dystrybucja węgla wśród osób, które złożyły w Urzędzie Miasta wniosek o zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania związane z tym przedsięwzięciem.

1. Czy Miasto Siemianowice Śląskie dopełniło wszystkich formalności związanych z dystrybucją węgla?

Miasto podpisało umowę z Polską Grupą Górniczą, w oparciu o którą zakupi węgiel dla mieszkańców Siemianowic Śląskich. Podpisano również umowę z Wykonawcą, który zajmie się dystrybucją zakupionego węgla – czyli dostarczy zakupiony węgiel do swojego składu na terenie miasta, by potem wydawać go mieszkańcom, którzy za niego zapłacili.

Wykonawca, który będzie obsługiwać mieszkańców to firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Kamil Tórz, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 1.

2. Ile mieszkaniec zapłaci za węgiel?

Cena węgla to: 1950 złotych za tonę. Tyle będzie kosztować zarówno groszek, jak też orzech, czyli:

  • 0,5 tony           – 975 zł
  • 1 tona             – 1950 zł
  • 1,5 tony           – 2925 zł

3. Jaki będzie termin dostawy?

Termin dostawy jest zależny od terminu odbioru węgla z Polskiej Grupy Górniczej – zamówienie zostało przez Gminę Siemianowice Śląskie złożone. Na chwilę obecną czekamy na informację o terminie odbioru węgla.

Ważne: wszystko zależy od częstotliwości i wielkości dostaw paliwa węglowego z Polskiej Grupy Górniczej.

4. Jak będzie można dokonywać płatności za węgiel?

W najbliższym czasie, będziemy kontaktować się ze wszystkimi osobami, które będą mogły dokonać płatności za węgiel. Kolejność powiadamiania będzie odpowiadać kolejności składanych wniosków i ilości dostępnego węgla, który będzie odbierany z PGG.

Płatności będzie można dokonać:

  • płacąc gotówką w kasie Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10,
  • albo też dokonując przelewu na konto Urzędu Miasta: 86 1050 1214 1000 0010 0150 5906
    (w tytule przelewu należy wpisać: opłata za węgiel, Imię, Nazwisko, adres wnioskodawcy)

Faktury za zakupiony węgiel będą do odebrania w składzie węglowym w momencie odbioru węgla.

5. Kiedy można spodziewać się kontaktu ze strony Urzędu Miasta?

Ze względu na to, iż dostawy węgla będą docierać do składu partiami, pracownicy Urzędu będą kontaktować się indywidualnie ze wszystkimi odbiorcami w kolejności składania wniosków w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.

Każdy mieszkaniec (wnioskodawca) zostanie powiadomiony telefonicznie o możliwości odbioru zamówionego przez siebie asortymentu paliwa stałego ze składu, tj.: firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej Kamil Tórz z siedziba w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 1.

6. Transport

Transport węgla do gospodarstwa domowego jest kwestią indywidualnego uzgodnienia pomiędzy mieszkańcem a składem węgla.

Autor:

  • Michał Czaja | Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Siemianowice Śląskie

wprowadzający: Piotr Pindur
foto: Freepik.com