Siemianowicka Orkiestra Symfoniczna w Parku Tradycji

Siemianowicka Orkiestra Symfoniczna
Siemianowicka Orkiestra Symfoniczna

Utworzona z inicjatywy mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz dyrygenta Bogusława Jana Bembena i z akceptacją prezydenta Siemianowic Śląskich.

We wrześniu 2021 odbyły się przesłuchania kandydatów do orkiestry i komisja, na czele której stał Bogusław Jan Bemben, wyłoniła skład orkiestry składający się z muzyków w różnym wieku od 13 do 72 lat. Co w przypadku orkiestr symfonicznych stanowi ewenement na skalę światową. Muzycy mają różne doświadczenia i bez względu na wykonywane życiowo zajęcia byli gotowi dołączyć i ćwiczyć razem z orkiestrą.

I tak powstała pierwsza w Polsce obywatelska orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Jana Bogusława Bembena.

Dr Bogusław Jan Bemben należy do wybitnych dyrygentów średniego pokolenia. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Studiował dyrygenturę pod kierunkiem m.in. Gabriela Chmury, Tomasza Bugaja, Jacka Błaszczyka, Jana Wincentego Hawla. Prowadzi kursy mistrzowskie dyrygentury w akademiach muzycznych w Czechach i Słowacji oraz zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Śląskim i szkołach muzycznych Śląska.

Pierwsza próba orkiestry odbyła się 2 października 2021 roku. Za pulpitami zasiedli m.in. aktualni uczniowie oraz absolwenci szkół muzycznych, studenci różnych kierunków, również nie muzycznych, architekci, informatycy, których połączyła pasja do muzyki i muzykowania. Próby orkiestry odbywają się dwa razy w tygodniu w Siemianowickim Centrum Kultury (SCK-Zameczek) bądź w Parku Tradycji.

Koncert inaugurujący miał miejsce 11 grudnia 2021 roku, zaledwie po dwóch miesiącach prób, w Kościele Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich, podczas którego solistką była znakomita skrzypaczka Marta Magdalena Lelek.

Orkiestra regularnie koncertuje. Występowała kilkakrotnie w SCK Park Tradycji, gdzie na jednym z koncertów uświetniła jubileusz 10-lecia powstania tej instytucji, poza tym koncerty odbywały się w SCK Zameczek, w Pałacu w Rybnej, w Kościele Św. Marcina w Krakowie, w Bazylice o.o. Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach, w Katowickim Mieście Ogrodów.

Repertuar orkiestry obejmuje wielkie dzieła muzyki symfonicznej (m.in. symfonie Beethovena, Schuberta, Mozarta, koncerty skrzypcowe i fortepianowe ), a także muzykę filmową i Ameryki Łacińskiej.

Najbliższy koncert odbędzie się w sobotę 26 listopada 2022 roku o godz. 18.00 w SCK Park Tradycji, na którym orkiestra wykona m.in. I symfonię i III koncert fortepianowy Beethovena wraz z pianistą Mauricio Silva.

Koncert z cyklu Arcydzieło fortepianowe

Siemianowickie Centrum Kultury Park Tradycji

Siemianowice Śląskie, ul. Elizy Orzeszkowej 12

Serdecznie zapraszamy na koncert

Autor:

  • Aleksander Hanslik – Siemianowicka Orkiestra Symfoniczna

wprowadzający: Jan Litwiński
foto: Bogdan Kułakowski