Współpraca Śniadeka z Instytutem Nauk Technicznych UP

Dyrektor szkoły i dyrektor Instytutu przy stole, nad dokumentami
Podpisanie umowy

Nawiązując do tradycji I LO im. Jana Śniadeckiego, od lat kojarzonego głównie z naukami ścisłymi, Dyrektor Agata Krzysztofik podpisała w miniony czwartek porozumienie o współpracy z Instytutem Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu dra hab. Henryka Nogę. W myśl zawartej umowy strony zadeklarowały realizację wspólnych projektów, w tym organizację warsztatów, seminariów, prelekcji, kampanii społecznych. Ponadto Instytut Nauk Technicznych zorganizuje dla klas o profilu architektoniczno-urbanistycznym kurs w zakresie oprogramowania AutoCAD.

Uścisk dłoni po podpisaniu umowy

Autor:

  • Michał Szwestka, I LO

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska