Laureatki Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku ze Śniadka

Dwie dziewczyny z nauczycielką
Laureatki olimpiady

Agnieszka i Oliwia tegoroczne maturzystki ze Śniadka, w miniony piątek wzięły udział w ostatnim, finałowym etapie interdyscyplinarnej Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku organizowanej od 12 lat przez Związek Górnośląski i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.Po porannym, pomyślnie zdanym teście, licealistki przystąpiły do ostatniej, podsumowującej całość działań, prezentacji swoich prac. Ostatecznie, po udanych wystąpieniach, znalazły się w gronie laureatów XII edycji olimpiady. Tym samym, jako laureatki stały się posiadaczkami indeksów na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Śląskim ( Politologia i Doradztwo Polityczne i Publiczne).

Wielopoziomowe przygotowania do olimpiady trwały od wiosny. Po wstępnych kwalifikacjach, dziewczyny zajęły się wyborem tematów swoich prac, zbieraniem materiałów i redagowaniem kolejnych rozdziałów. Obie skupiły się na temacie z obszaru: Literatura i dialekt śląski, wybierając jako obiekt swoich badań śląską rodzinę w powieści.

Prace spotkały się z uznaniem i tym samym dziewczyny trafiły do ostatniego finałowego etapu, który zakończył się upragnionym sukcesem.

Dziewczynom należą się oklaski za trud, wytrwałość i chęci. Zazwyczaj nagrodą za trud bywa większy trud, ale bywa i tak, że nagrodą są: satysfakcja i indeksy. Brawa dla dziewczyn!  Ciężar przygotowań wzięła na siebie polonistka, wspaniały i zaangażowany nauczyciel I LO mgr Marzena Sommer, której efekt pracy przyniósł ogromny sukces. Podsumowaniem niech będą słowa: „Nauczyciel … to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.” Tutaj zagrało wszystko!

Autor:

  • Iwona Rutkowska-Pędzijska, I LO

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska