Debata ” Stop przemocy- przemoc w rodzinie”

Prelegenci na tle ekranu
Prelegenci debaty

W SCK Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich odbyła się debata społeczna pn. „Stop przemocy- przemoc w rodzinie”, której organizatorem była siemianowicka Policja. Współorganizatorami byli: Siemianowickie Centrum Kultury, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Debata objęta została honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Pana Rafała Piecha, który wspólnie z Komendantem Miejskim Policji w Siemianowicach Sląskich podinsp. Michałem Szynolem przywitał zebranych uczestników debaty.

Celem debaty pn. „Stop przemocy- przemoc w rodzinie”, która odbyła się dzisiaj w Parku Tradycji, było zwrócenie uwagi na problematykę przemocy w rodzinie i uświadomienie ich ofiarom, że w naszym mieście funkcjonuje szereg instytucji, które niosą im wparcie i pomoc, a umocowania prawne stoją po ich stronie. Z drugiej strony ważnym aspektem tejże debaty było skłonienie świadków przemocy domowej do reagowania, nie pozostawiania obojętnym i rozpoznawania typowych symptomów związku przemocowego czy takiej relacji.  Pamiętać musimy, że przemoc domowa nie występuje jedynie na płaszczyźnie mąż-żona, partner-partnerka, ale także rodzic-pełnoletnie dziecko czy rodzic-małoletni. Debata została objęta honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Po jej otwarciu i zapoznaniu z celami, gości i uczestników przywitali Prezydent Miasta Pan Rafał Piech oraz Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol. Pierwszym prelegentem była ofiara przemocy domowej oraz założycielka grupy wsparcia na portalu Facebook „Upadły Anioł powstaje” Pani Anna Kuberek. Opowiedziała ona o swoich drastycznych przeżyciach i o tym jaką drogę musiała przebyć, aby uwolnić się od swojego oprawcy. Następnie radna miasta Pani Alicja Piech przedstawiła jakie są wyzwania oraz bariery w budowaniu zaufania do instytucji publicznych u ofiar przemocy. Kolejno głos zabrała Pani Aleksandra Krążek z siemianowickiego Caritasu, która opowiedziła na czym polega pomoc z ich strony dla ofiar przemocy i zachęciła do wolontariatu. Z kolei Pani Katarzyna Farat z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła jak wygląda reagowanie na przemoc przez zespół interdyscyplinarny.  Doskonałym uzupełnieniem jej przemowy było wystąpienie psycholożki z Ośrodka Interewncji Kryzysowej Pani Joanny Maj, która przybliżyła uczestnikom debaty, jak wygląda droga w odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą oraz jaki zakres pomocy mogą znaleźć takie osoby w ośrodku. Z kolei Pani Mirela Sadnik, która jest sądowym kuratorem zawodowym omówiła rolę kuratora w procesie wsparcia rodziny dotkniętej przemocą. Ostatni z prelegentów, którym był kierownik rewiru dzielnicowych asp.szt. Jarosław Ganda zaprezentował jednostkę i omówił procedury związane z Niebieską Kartą oraz obowiązujące przepisy, w szczególności nakazy i zakazy, które może zastosować Policja na etapie przeprowadzanej interwencji.

Autor:

  • Tatiana Lukoszek, KM Policji

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska