Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Grafika Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami - biało- niebieska
Grafika Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Na całym świecie tego dnia odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób z niepełnosprawnościami i działań na rzecz pełnej integracji oraz nie zależnego życia.

W tym roku mija 10 lat odkąd Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Przesłaniem Konwencji jest pełne, aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach aktywności, na równi z innymi osobami.
Dlatego tak ważna jest integracja, solidarność, szeroko rozumiana dostępność. Bardzo często nie mamy wpływu na stan zdrowia i sprawność – mamy jednak wpływ na to, jak nasza rzeczywistość i przestrzeń publiczna jest dostosowana do potrzeb wszystkich obywateli. Niepełnosprawność nie powinna wykluczać.

Szczególnie w tym dniu powinniśmy podkreślić rangę ważności tego przesłania.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz tym, którzy swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby z niepełnosprawnościami pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Rafał Piech

Prezydent Miasta