Młodzieżowi Liderzy Siemianowickiej Zmiany – podsumowanie

Zdjęcie grupowe-uczestnicy projektu w Filli Fitznera
Uczestnicy projektu

Po ośmiu miesiącach zakończył się projekt Młodzieżowi Liderzy Siemianowickiej Zmiany. Jego celem było zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodzieży z Siemianowic Śląskich. Umożliwił w  innowacyjnej formie włączenie się młodych osób w działania lokalne. Projekt składał się się z czterech etapów:
I Akademia Młodzieżowych Liderów – 75 godzin
II Wyznaczenie obszarów rozwojowych i problemów – 12 godzin
III Przygotowanie i ewaluacja działań obywatelskich – 165 godzin
IV Aktywność lokalna grup Młodzieżowych Liderów – 3 miesiące.
Młodymi uczestnikami – liderami byli uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. 
28 listopada w Willi Fitznera odbyło się podsumowanie projektu oraz wręczenie certyfikatów i podziękowań od Anny Zasady Chorab – prezes oraz Wojciecha Okonia – wiceprezesa Stowarzyszenia Wspólnie dla Siemianowic, dzięki którym możliwe było zorganizowanie całego przedsięwzięcia.
Podsumowanie przygotowała i prowadziła dr Anna Zasada Chorab, podziękowała zaangażowanym osobom w tym: Beacie Gałeckiej – radnej miasta Siemianowice Śląskie oraz ekspertce i nauczycielowi akademickiemu,  Soni Pukarowskiej – nauczycielowi akademickiemu, Dariuszowi Szelągowi – nauczycielowi II LO im. Jana Matejki, Zdzisławie Zalewskiej – szefowej klubu Seniorów Michałkowice 60 plus, Ewie Klimczak – delegatce seniorów do sejmu. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie i działacze Wspólnie dla Siemianowic:  Beata Ziemianek, Marlena Maj, Krystyna Zasada, Dariusz Wojciechowski oraz goście: Honorata Magnicka – przedstawicielka Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic oraz Elżbieta Nieszporek pełnomocnik prezydent ds. organizacji pozarządowych. Część artystyczną prowadził zespół Korta. Więcej informacji na temat projektu  można znaleźć na stronie internetowej Młodzież dla Siemianowic
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Pozdrawiam,

Autor:

  • Elżbieta Nieszporek, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska