Akcja Zima na siemianowickich drogach

Przed nami jeszcze kilka tygodni zimy. Mimo, iż najbliższe prognozy meteorologiczne nie przewidują tak spektakularnych opadów śniegu, jak na początku grudnia ub.r., to warto wiedzieć, że miasto nie zostawia przypadkowi tego, jak podczas ewentualnych śnieżyc będą wyglądały nasze ulice, chodniki, przystanki autobusowe czy ścieżki rowerowe.

– Zgodnie z opracowanymi procedurami odśnieżania, drogi w tzw. I standardzie muszą być odśnieżone do godziny po ustaniu opadów śniegu, zaś na jezdnie należące do II standardu odśnieżarki muszą wyjechać do czterech godzin po tym jak przestanie padać śnieg – informuje Iwona Robak-Charchan, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Oznacza to, że po tym czasie ulice muszą być po prostu przejezdne. Dotyczy to również przystanków autobusowych oraz tzw. miejsc niebezpiecznych.

Na drogach I kat. odśnieżania nie mogą występować zaspy śnieżne oraz zajeżdżone warstwy śniegu. Także podczas opadów oraz zamieci śnieżnych. Z tych dróg błoto pośniegowe musi zostać usunięte do czterech godzin po ustaniu opadów, zaś z dróg II kat. odśnieżania, czas na uprzątnięcie pośniegowego błota wynosi do 6 godzin.

– Do pierwszej kategorii odśnieżania należą te ulice, które stanowią główne ciągi komunikacyjne Siemianowic Śląskich – mówi Iwona Robak-Charchan. – Także dlatego, że odbywa się na nich ruch autobusowy, który nie może zostać zakłócony – również – warunkami atmosferycznymi – dodaje.

Utrzymaniem przejezdności siemianowickich dróg w trakcie zimy zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Jak informuje Sławomir Śledź, Kierownik Zakładu Transportu Samochodowego i Warsztatu w MPGKiM, zakład ma do dyspozycji trzy duże (powyżej 5 ton dopuszczalnej masy całkowitej) pługosolarki, czyli samochody z pługiem lemieszowym oraz zabudowaną posypywarką talerzową, dwa traktory z pługiem lemieszowym i posypywarkami oraz pojazd AEBI, który służy do odśnieżania m.in. chodników, bocznych ulic oraz ścieżek rowerowych. W gotowości czekają również: koparkoładowarka oraz samochody dostawcze, którymi dostarczane są środki do posypywania ulic czy chodników.

Co istotne, wszystkie pojazdy, które uczestniczą w Akcji Zima wyposażone są w urządzenia lokalizacyjne GPS. Dzięki temu można sprawniej koordynować akcją odśnieżania miasta.

Warto w tym miejscu pamiętać, że za stan chodników – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – odpowiadają zarówno samorządy jak i właściciele nieruchomości.

– Ustawa ta stanowi, że za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu czy innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości odpowiedzialni są ich właściciele – mówi Iwona Robak-Charchan.

Za taką drogę uznaje się część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

I mimo że to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania chodnika bezpiecznym dla pieszych, to gmina sprawuje nad tym nadzór. Bowiem w przypadku szkody wynikającej z nieodśnieżenia drogi dla pieszych na terenie gminnym, to gmina ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

– Dlatego wnikliwie sprawdzamy, czy w przypadku gdy pada śnieg, siemianowickie chodniki są bezpieczne dla pieszych – dodaje naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Siemianowicach Śląskich.

Pod całodobowym telefonem alarmowym 32 220 01 80 dyżuruje pracownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w naszym mieście. Również te związane ze stanem infrastruktury drogowej w okresie zimy. Tam można zgłaszać ewentualne wątpliwości dotyczące zaśnieżonych chodników czy ulic.

W przypadku wątpliwości, kto jest dysponentem danego chodnika czy działki i do kogo należy obowiązek jego utrzymania w czystości, może pomóc narzędzie GEOPORTAL, które jest dostępne pod adresem https://bit.ly/geoportal_siemce.

Mimo, że zima dla wielu oznacza zawieszenie rowerowego sezonu, to zgodnie z harmonogramem odśnieżania, również te ciągi komunikacyjne muszą być odśnieżane. Według harmonogramu – dwadzieścia cztery godziny po ustaniu opadów śniegu.

Szczegółowych informacji związanych z zimowym utrzymaniem infrastruktury pieszo-drogowej udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, pod nr tel. 32 760 54 92.

Pracownicy odpowiedzialni za „Akcję Zima” na siemianowickich drogach, nie czekają aż ustaną opady śniegu. Często drogi posypywane są solą przed pierwszymi zapowiadanymi opadami, a „odśnieżarki” wyjeżdżają na trasy od pierwszych minut opadów. Częstokroć drogi posypywane są solą już w nocy, tak by nie utworzyła się na nich warstwa lodu. Niejednokrotnie utrudnieniem w trakcie odśnieżania jest to, iż odśnieżarki nie mają pierwszeństwa przejazdu i stoją w korkach, tak jak i inne samochody. Poza tym tak odśnieżarki trzeba zatankować i uzupełnić poziom soli, co powoduje, że samochód zjeżdżający na „bazę” i wracający na miejsce, w którym skończył odśnieżać, często ma podniesiony pług i nie sypie solą. To może wprowadzać w błąd i prowadzić do niewłaściwej oceny sytuacji.

Innym problemem są zaparkowane na ulicach samochody, które uniemożliwiają odśnieżenie jezdni na całej szerokości (szczególnie ulice II kategorii). Zdarza się, że przejeżdżający pług podczas pracy przysypuje takie samochody, powodując zaspy, które utrudniają im później wyjazd na drogę. Nie jest to działanie celowe.

Niestety w trakcie intensywnych opadów śniegu samochody odśnieżające drogi nie są w stanie być w każdym żądanym przez mieszkańca miejscu, gdyż jeżdżą po wyznaczonej trasie zgodnie z kategoriami dróg przeznaczonymi do odśnieżania. Niemniej pracownicy odpowiedzialni za całą akcję dokładają wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość w ruchu komunikacyjnym i pieszym na wszystkich miejskich drogach.

Drogi w Siemianowicach Śląskich, należące do I kategorii odśnieżania:
1 Maja, Al. Młodych (bez zatok), Bańgowska, Boh. Westerplatte, Budowlana, Budryka, Bytkowska, Bytomska, Chemiczna, Chopina (bez odnogi w kier. pałacu), Cmentarna (bez odnogi kier. pszczelnik, Damrota, Dąbrowskiego, Domina, Dworska, Fabryczna, Fitznerów, Głowackiego, Grabowa, Grunwaldzka, Hutnicza, Jagiełły, Jana Pawła II, Kapicy, Katowicka, Klonowa, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Krasińskiego, Królowej Jadwigi, Krupanka (od ul. Wrocławskiej do granicy z Czeladzią), Lipowa, Maciejkowicka, Matejki, Michałkowicka, Mysłowicka, Niepodległości (od ronda do Kapicy), Niepodległości (od Westerplatte do Wróblewskiego), Obwodowa, Olimpijska, Orzeszkowej, Oświęcimska, Parkowa, Polskiego Czerwonego Krzyża, Pl. 11-go listopada, Pl. Skargi, Plebiscytowa, Powstańców, Przedsiębiorców, Pułaskiego, Samorządowców, Sienkiewicza (bez odnogi), Skłodowskiej (wraz z odcinkiem drogi Reymonta 690 m2), Stalmacha, Stara Szosa od Pętli autobusowej, Staszica, Śląska + rondo, Tarnogórska, Waryńskiego, Wiejska, Wrocławska (od ul. Tarnogórskiej do rozjazdu z ul. Zwycięstwa), Wróblewskiego, Wyzwolenia (bez odnogi „Pumar”), Zachodnia, Zgrzebnioka (do rozjazdu prawo/lewo), Zwycięstwa, Żeromskiego.

Miejsca niebezpieczne, traktowane priorytetowo w trakcie drogowej Akcji Zima:
Katowicka – łuk drogi o małym promieniu i odcinek od mijanki tramwajowej do ul. Grabowej (niebezpieczny zakręt)
Niepodległości – niebezpieczne zakręty, odcinek drogi przy Siemianowickim Centrum Kultury
Leśna od skrzyżowania z ul. Okrężną i Grabową do ul. Wierzbowej
Staszica  – wiadukt (podjazdy)
Bohaterów Westerplatte – wiadukt – (podjazd)
Michałkowicka – niebezpieczny łuk
Katowicka przy stacji benzynowej MOYA – (przejście dla pieszych – stromy podjazd)
Lipowa przy szkole – podjazd (skrzyżowanie ulic: Grabowa, Okrężna, Leśna)
Zgrzebnioka – cała
Grabowa – zawężona jezdnia przy zwiększonych opadach śniegu.
Wróblewskiego – stromy podjazd od ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Telewizyjną
Mysłowicka – niebezpieczne zakręty
Michałkowicka – ul. Orzeszkowej – ograniczenie widoczności (ostry zakręt)
Obwodowa – ul. Cmentarna – (łuk)
Al. Młodych – skrzyżowanie z ul. Kapicy, skrzyżowanie z ul. Westerplatte + zatoka autobusowa kier. ul. Kapicy
Kapicy (zatoka autobusowa – przy Kauflandzie) – stromy podjazd
Bańgowska (zawieje śnieżne od pół uprawnych)
Wiejska (stromy podjazd z ostrym zakrętem przy ośrodku „Wichrowe Wzgórze”)
Budowlana – niebezpieczne zakręty oraz miejsca postojowe dla TIR
Chemiczna – niebezpieczne zakręty

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320

foto: Szymon Duczek