Szybka rehabilitacja dla osób ze znaczną niepełnosprawnością

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich

Rehabilitacja lecznicza pozwala zmniejszyć bariery ograniczające codzienne życie osób niepełnosprawnych. Podnosi sprawność fizyczną i psychiczną, a nawet pozwala odzyskać ich pełną formę. Dzięki niej osoby niepełnosprawne podejmują lub utrzymują swoją aktywność społeczną i zawodową, na przykład rozpoczynając lub kontynuując naukę lub pracę.

Wdrożenie odpowiednio skonstruowanej rehabilitacji jest sposobem na wspieranie zdrowia fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, a tym samym niezależności i zdolności do uczestniczenia w społeczności.

Zapraszamy pacjentów z grupą niepełnosprawności w stopniu znacznym na zabiegi rehabilitacyjne do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich. Świadczony jest tu pełen zakres zabiegów, wykonywanych w ramach NFZ, a – co nie jest bez znaczenia – termin oczekiwania jest krótki, bo nie przekracza siedmiu dni. Usługi świadczy profesjonalny, wykwalifikowany personel medyczny, który podchodzi do każdego pacjenta indywidualnie z rzetelnością i empatią. Przyjazna atmosfera sprzyja szybkiemu powrotowi do sprawności.

Aby móc skorzystać z szybkiej ścieżki leczenia w naszym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej przy szpitalu miejskim, należy posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pacjenci, którzy go jeszcze nie mają, mogą uzyskać orzeczenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Szkolnej 17, parter, pokój nr 7, tel. 32 765 62 07. Więcej informacji można znaleźć na stronie miasta pod linkiem: Orzekanie o niepełnosprawności.

Oprócz orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności potrzebne jest także skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Do Poradni Rehabilitacyjnej pacjent udaje się, zabierając oprócz orzeczenia oraz skierowania posiadaną dokumentację medyczną. Zalecone tu zabiegi będą w krótkim terminie realizowane w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, według ustalonego harmonogramu zabiegów. Po zakończeniu leczenia, warto ponowić wizytę w Poradni Rehabilitacyjnej, gdzie lekarz dokona oceny stanu zdrowia i ewentualnie zaleci jeszcze przeprowadzenie kolejnego etapu rehabilitacji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

wprowadzający: Piotr Pindur
foto: Wojciech Mateusiak (Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie)