Ulica Piastowska już po remoncie

Fragment ulicy Piastowskiej.
Fragment ulicy Piastowskiej.

Zakończono prace budowlane związane z remontem ulicy Piastowskiej. Modernizacji został poddany cały odcinek ulicy o długości 450 m. Zakres robót objął m. in. frezowanie istniejących nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa, zabudowanie lub regulację krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz nawierzchni jezdni, a także regulację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawcą zadania była firma Colas Polska Sp. z o.o. z Palędzia. Koszt realizacji inwestycji wyniósł prawie 900 tys. zł.

Fragment ulicy Piastowskiej.
Fragment ulicy Piastowskiej.
Fragment ulicy Piastowskiej.
Fragment ulicy Piastowskiej.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Jacek Dokutowicz, Wojciech Mateusiak