Wernisaż wystawy „Rozmowy o dziedzictwie niechcianym”

Plakat: kadry z wyburzania starego zakładu
Plakat wystawy

SCK Park Tradycji zaprasza 1.02.2023 o godz. 18.00 na wernisaż wystawy „Rozmowy o dziedzictwie niechcianym” stworzonej przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Industrialnego Kongres Ochrony Zabytków.

Wystawa jest częścią projektu „Udostępniamy Dziedzictwo. Rzecz o dziedzictwie niechcianym i niechcianych odbiorcach”. Podczas wernisażu porozmawiamy o tym, czym właściwie jest dziedzictwo niechciane, jak je współcześnie postrzegamy, z jakimi wyzwaniami oraz perspektywami wiąże się działanie na rzecz jego ochrony.

Opowiemy również o najnowszym projekcie Stowarzyszenia „Parowozownia Katowice – Nowe życie dla zabytku i społeczności lokalnej”.

Dziedzictwo industrialne – część lokalnej tożsamości wyróżniającej Górny Śląsk na tle innych regionów Polski, niegdyś dźwignia gospodarcza budująca silne i dumne społeczeństwo. Jako materia nieożywiona – budynek, maszyna, instalacja – tak samo jak sztuka wywołuje emocje i pozwala obcować z historią, uczy o niej lepiej niż najlepszy podręcznik. Na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci kwestia zachowania i eksponowania lokalnego dziedzictwa związanego z głównym budulcem górnośląskich miast – przemysłem, była raczej chaotycznym procesem polegającym na wybiórczym traktowaniu poszczególnych obiektów i ich wyposażenia, czego efektem była utrata wielu cennych elementów industrialnego krajobrazu.

Autor:

  • Marek Omelan, SCK

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska