Zapraszamy do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Logo MOPS

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przeprowadza diagnozę potrzeb na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej.

Wsparcie seniorom udzielane będzie poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w  programie obszary oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa i  możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu – moduł I – seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewnione wsparcie wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

W ramach programu – moduł II – seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. 
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich pod numerem telefonu 32 765-62-49 do dnia 20.01.2023 r. w godzinach pon. 7:00-16:00, wt.-czw. 7:00-15:00, pt. 7:00-14:00.

Szczegółowe informacje o programie :

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023

Udział w Programie jest bezpłatny.

Autor:

  • Agnieszka Rylska, MOPS

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska