Akredytacja Erasmus + dla II LO im. Jana Matejki

Matejkowski balon

Miło nam poinformować, że II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich jako jedyna szkoła średnia w mieście otrzymało Akredytację Erasmus +. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych do października 2022 r. w akcji 1. w sektorze „Edukacja szkolna”. Decyzje selekcyjne zostały podjęte 31 stycznia 2023 r. Złożono 456 wniosków z całej Polski, z czego ponad 200 odrzucono z powodu niskiej jakości.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. 

Przypomnieć warto, że Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r., a Mateja uczestniczy w nim od ponad 20 lat. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Europejski budżet programu do 2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. 

Przed Matejkowiczami wspaniałe lingwistyczne i interpersonalne perspektywy; ponadto od września biorą udział w realizacji aż dwóch projektów Erasmusa, a już niebawem będą mieć zagranicznych gości.

Autor:

  • Justyna Maliszewska – Polgar, II LO

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska