Czas na zmiany, czas na Śląskie z błękitnym niebem

Na zielonym tle napis "Śląskie. Przywracamy błękit.
Logo projektu

„Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego poprzez efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza oraz realizację zapisów uchwały antysmogowej. Rezultatem wdrażanych działań będzie zmniejszenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na jakość życia jego mieszkańców.

Zgodnie z zapisami „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” i założeń projektu, w miastach i gminach, będących jego partnerami, zostali zatrudnieni ekodoradcy, którzy działając lokalnie na obszarze swoich gmin, będą świadczyć usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjować i koordynować lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Działalność ta będzie prowadzona przez Ekodoradcę Subregionalnego Sławomira Potempę ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.

Do głównych zadań ekodoradcy będzie należało m.in. udzielanie wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków, a także informowanie o dostępnych formach wsparcia w tym zakresie. Przekaże najważniejsze informacje dotyczące deklaracji o źródłach ciepła (CEEB), obowiązujących terminów, form i zasad jej składania. Ekodoradca będzie również prowadził działania mające na celu realizację Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, w tym spraw związanych z wymianą starych kotłów węglowych. Ponadto ekodoradca będzie również prowadził działalność edukacyjną w formie m.in. spotkań z mieszkańcami oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

Ekodoradca w wyznaczonych terminach będzie pełnił dyżury dla mieszkańców w Urzędzie Miasta, w trakcie których będzie można zasięgnąć informacji m.in. o dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków.

Z ekodoradcą można skontaktować się mailowo: ekodoradca@subregioncentralny.pl oraz telefonicznie pod numerem: 797 714 374.

Zestaw logotypów

Autor:

  • Sławomir Potempa,Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska