Karnawał „Czarnych Diamentów”

Karnawałowe spotkanie Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu Seniora „Czarne Diamenty” w Zameczku to czas dobrej zabawy, śmiechu i śpiewu. Ogromne wrażenie robi kreatywność i radość naszych Seniorów. Dziękuję za wspaniałe spotkanie Druhowi Komendantowi Marianowi Cichoniowi, Druhnie Grażynce Nibisz i wszystkim Druhnom i Druhom.

Czarne Diamenty podczas zabawy karnawałowej

Autor:

  • Beata Łuczak, Biuro ds. Seniorów

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska