Powstaje zbiornik retencyjny dla Sektora 333

Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne.

W Michałkowicach, na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych w okolicach ul. Bytomskiej i Innowacyjnej, rozpoczęły się prace związane z budową zbiornika retencyjnego, który zabezpieczy odbiór wód deszczowych z obszaru Sektora 333.
Zbiornik powstaje w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenu przemysłowego „Sektor 333” przy ul. Bytomskiej – kanalizacja deszczowa w Siemianowicach Śląskich”. Zakres inwestycji obejmuje budowę zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o powierzchni dna 1745 m2, a także sieci kanalizacji deszczowej.
Inwestycja stanowi kolejny etap przystosowania wspomnianego terenu przemysłowego pod obecne i przyszłe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Gmina wykonała w tym miejscu drogę dojazdową (wspomnianą ul. Innowacyjną) wodociąg oraz kanalizację sanitarną wraz z przepompownią.
Zakończenie robót budowlanych zaplanowano pod koniec kwietnia 2023 roku. Koszt realizacji zadania wyniesie 2,5 mln zł i w większości zostanie dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych banner

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Jacek Dokutowicz