Szkolenie”Bezpieczeństwo osobiste pracowników pierwszego kontaktu”

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa osobistego pracowników: trzy osoby demonstrują zachowanie obronne, pozostali obserwują
Demonstracja sposobu obrony

Praca bezpośrednia z klientem może przynosić ogrom satysfakcji. Są jednak również sytuacje, w których pracownicy mający na co dzień styczność z drugim człowiekiem jako klientem, w tym również przedstawiciele służb czy instytucji miejskich, mogą być narażeni na szereg niebezpieczeństw. Dlatego tak ważna jest odpowiednia wiedza oraz przygotowanie, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, pozwalające na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń bądź skuteczną ochronę w sytuacji ich wystąpienia.

Mając tego świadomość Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich po raz kolejny podjął działania ukierunkowane na organizację specjalistycznego szkolenia w tym zakresie, skierowanego zarówno do pracowników OIK jak i służb czy instytucji miejskich współpracujących na co dzień na rzecz mieszkańców naszego miasta, którzy z racji wykonywanej przez siebie pracy również narażeni są na kontakt z tzw. „trudnym klientem”.

Efektem tej inicjatywy było zrealizowane w dniu wczorajszym, tj. 6 lutego br., szkolenie pn. „Bezpieczeństwo osobiste pracowników pierwszego kontaktu”, w którym wzięli udział właśnie pracownicy siemianowickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, w tym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej. Szkolenie to obejmowało zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa osobistego i samoobrony, w tym sytuacji niebezpiecznych w pracy z klientem, podstawowych zasad skutecznej samoochrony, profilaktyki bezpieczeństwa w biurze i w terenie, rozwiązywania sytuacji kryzysowych bez starcia fizycznego a także samoobrony w sytuacji kontaktu bezpośredniego obejmującego ćwiczenia odruchów obronnych i technik walki.

Zarówno za część teoretyczną jak i praktyczną szkolenia odpowiedzialny był podinsp. Adam Strzebińczyk, ekspert w zakresie prewencji i bezpieczeństwa osobistego, reprezentujący w ramach ww. szkolenia firmę, specjalizującą się właśnie w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa osobistego, interwencji kryzysowej, negocjacji czy pracy z trudnym klientem, zwłaszcza w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i związanej z nią bezpośredniej pracy z ludźmi.

Szkolenie było bardzo intensywne a jego uczestnicy trafili w naprawdę profesjonalne ręce, dzięki czemu udało się pozyskać bardzo cenną wiedzę oraz umiejętności związane z ochroną zdrowia i życia w trudnych sytuacjach zawodowych. Zdecydowane poszerzą one świadomość i zwiększą poczucie bezpieczeństwa w sytuacji pracy z klientem. Miejmy jednak nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności wykorzystania zdobytych umiejętności w związku z narażeniem na realną sytuację zagrożenia.

Autor:

  • Joanna Maj, OIK

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska