Zakończono remont chodnika przy ul. Śmiłowskiego

Fragment wyremontowanego chodnika przy ul. Śmiłowskiego.
Fragment wyremontowanego chodnika przy ul. Śmiłowskiego.

Ukończono remont obustronny chodnika przy ul. Śmiłowskiego, na odcinku od ul. Komuny Paryskiej do numeru 18 – jedna strona i od ul. Komuny Paryskiej do numeru 15 – druga strona. W sumie zmodernizowano ponad 400 mb chodnika. Zakres robót objął: rozbiórkę wysłużonych nawierzchni, zabudowę nowych krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz wyregulowane urządzeń infrastruktury technicznej. Inwestycję wykonała firma Zakład Robót Drogowych ”DIORYT” Musiał, Wach, Rotyński Spółka Jawna z Katowic. Koszt modernizacji chodnika wyniósł ok. 274 tys. zł.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Jacek Dokutowicz