Zapraszamy do udziału w X Festiwalu Meritum Wizji

Plakat: na zielonym tle sylwetki podających sobie ręce w kolorze żółtym i czerwonym
Plakat Festiwalu

Serdecznie zapraszamy uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych z Siemianowic Śląskich i miast sąsiednich do wzięcia udziału w X Festiwalu Meritum Wizji.

Organizatorem X Festiwalu Meritum Wizji jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich, natomiast jego współorganizatorem – Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM”.

Tegoroczny Festiwal Meritum Wizji został objęty Honorowym Patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bytomiu.

X Festiwal Meritum Wizji składa się z następujących konkursów: Konkursu recytatorskiego poezji/prozy polskiej i obcojęzycznej, Konkursu piosenki polskiej i obcojęzycznej, Konkursu literackiego na wiersz lub opowiadanie oraz Konkursu filmowego na temat: „Przyjaźń”, „Friendship”, „Freundschaft”, „Amistad”, „L`Amitié”, „Дружба”, czyli „Przyjaciel potrzebny od zaraz!”.

Celem konkursowych zmagań jest zaprezentowanie różnorodnych uzdolnień i zainteresowań uczniów, w tym artystycznych, recytatorskich, wokalno-muzycznych, literackich i filmowych, kształcenie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku polskim i w językach obcych oraz budzenia świadomości i ekspresji kulturalnej, stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów, a także uwrażliwienie i dostrzeżenie wartości przyjaźni – np. międzyludzkiej czy też między narodami.

W przypadku umieszczenia X Festiwalu Meritum Wizji w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023”, poinformujemy o tym uczestników Festiwalu.

Prace konkursowe (literackie i filmowe) należy składać w siedzibie szkoły lub przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@zstiomeritum.edu.pl do dnia 17 lutego 2023 roku.

Zgłoszenia do konkursu recytacji i piosenki należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zstiomeritum.edu.pl do dnia 20 lutego 2023 roku.

Uroczystość podsumowująca X Festiwal Meritum Wizji wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród i dyplomów zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych konkursach odbędzie się dnia 23 lutego 2023 roku (czwartek) o godzinie 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Katowickiej 1.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia!

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków uczestnictwa w X Festiwalu Meritum Wizji podajemy na stronie internetowej ZSTiO „Meritum”:

http://zstiomeritum.edu.pl/

http://zstiomeritum.edu.pl/aktualnosci

oraz przedstawiamy w poniższej dokumentacji konkursowej:

1. Regulamin ogólny X Festiwalu Meritum Wizji

2. Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji/Prozy Polskiej i Obcojęzycznej

3. Regulamin Konkursu Piosenki Polskiej i Obcojęzycznej

4. Regulamin Konkursu Literackiego na wiersz lub opowiadanie

5. Regulamin Konkursu Filmowego

6. Karta zgłoszenia do konkursu

7. Zgoda opiekuna (nauczyciela lub rodzica) na udział w konkursie (RODO)

Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłoszenia!

Autor:

  • Ksenia Hadryan, Meritum

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska