Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z oferty organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej

Logo siemianowickich NGO

W ramach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi corocznie ogłaszane są otwarte konkursy ofert w ramach zadań realizowanych w obszarze polityki społecznej.

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące na terenie miasta, zagrożone wykluczeniem społecznym z różnych przyczyn, rodziny zastępcze, osoby z niepełnosprawnościami oraz chorujące przewlekle.

Poniżej prezentujemy skrócone opisy projektów organizacji pozarządowych zatwierdzonych do realizacji w bieżącym roku:

 1. Śląskie Centrum Higieny Psychicznej

Adres: ul. Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śląskie.

Śląskie Centrum Higieny Psychicznej w Siemianowicach Śląskich proponuje naszym mieszkańcom udział w jednym z 3 projektów, które skierowane są do osób dotkniętych chorobami prowadzącymi do niepełnosprawności:
1) Projekt dla osób chorujących na cukrzycę.

W ramach powyższego projektu prowadzone będą grupy wsparcia dla diabetyków, warsztaty kulinarne oraz spotkania z psychologiem.

2) „Właściwe relacje interpersonalne i społeczne jako profilaktyka zaburzeń nastroju i depresji”.

Projekt ten zakłada cykl spotkań psychoedukacyjnych i warsztatowych dla dorosłych osób deklarujących trudności w zakresie relacji interpersonalnych i społecznych.

3) „Profilaktyka demencji – zadbaj o zdrowie mózgu – warsztaty psychoedukacyjne”.

W ramach projektu prowadzone będą wykłady, warsztaty oraz spotkania z uczestnikami z dziedziny mającej wpływ na zdrowie mózgu.


Więcej informacji na temat prowadzonych zajęć można uzyskać pod numerem telefonu: 734 820 204.

 1. Fundacja Piastun – Wyrównywanie szans, oddział w Siemianowicach Śląskich

Adres: ul. Oświęcimska 16, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Fundacja rozpoczyna realizuję projektu pn. „Pozytywnie w przyszłość – punkt konsultacyjny dla mieszkańców Siemianowic Śląskich”.

Punkt konsultacyjny rusza od 1 marca br. Planowane jest wykonanie 200 konsultacji dla mieszkańców Siemianowic Śląskich dotkniętych chorobami prowadzącymi do niepełnosprawności.

W punkcie zorganizowana będzie diagnostyka i terapia, prowadzona przez następujących specjalistów: fizjoterapeutę, logopedę, psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, tyflopedagoga, muzykoterapeutę, oligofrenopedagoga oraz prawnika.

Konsultacje odbywać się będą w oddziale Fundacji w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Oświęcimskiej 16. Natomiast diagnostyka i terapia w zależności od indywidualnych potrzeb osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie prowadzona będzie w lokalu należącym do Fundacji Szansa Jest Zawsze w Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościelnej 39 w Siemianowicach Śląskich.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem: 661 525 125 lub mailowo: siemianowice@fundacjapiastun.pl.

 1. Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (niepełnosprawnym)

Adres: ul. Ułańska 5a, 40-887 Katowice.

Fundacja prowadzi program kompleksowej rehabilitacji, który skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia, mieszkańców Siemianowic Śląskich, zarówno tych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, jak i takich, u których z dokumentacji medycznej wynika potrzeba objęcia kompleksową pomocą wielu specjalistów (lekarz, rehabilitant, logopeda, psycholog, pedagog).

Zadanie realizowane jest w prowadzonym przez Fundację Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych, Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach, ul. Ułańska 5a.

Rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w powyższym programie prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 32 250 44 99.

 1. Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań”

Adres: ul. Lipowa 6, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Stowarzyszenie w ramach zadania konkursowego prowadzi nieodpłatną dystrybucję artykułów spożywczych wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Siemianowic Śląskich, w ramach Realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021+. Zadanie realizowane jest w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Lipowej 6. Kwalifikację do niniejszej pomocy prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich. Dodatkowo Stowarzyszenie udziela pomocy osobom najbiedniejszym i bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, organizuje posiłki dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzi łaźnię i pralnię dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Kontakt do stowarzyszenia: 32 766 95 25.

 1. Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem”

Adres: ul. Niepodległości 51, 41-106 Siemianowice Śląskie
Dom Kultury “Chemik”.

Stowarzyszenie realizuje projekt zawierający działania wspierające osoby dotknięte chorobą nowotworową piersi. W ramach projektu realizowana będzie kompleksowa terapia przeciwobrzękowa, warsztaty z psychologiem i dietetykiem, spotkania z podróżnikiem oraz wyjazdy jednodniowe.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w prowadzonych przez Stowarzyszenie warsztatach zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 666 034 378 lub mailowo: razem@amazonki.slask.pl

 1. Siemianowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Szafran”

Adres: ul. Aleja Młodych 16, 41-106 Siemianowice Śląskie.

Stowarzyszenie „Szafran” w ramach realizowanych działań projektowych udziela pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym stacjonarnie w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Aleja Młodych 16 oraz w formie obozów terapeutycznych. Prowadzi również punkt informacyjno-konsultacyjny, grupy wsparcia oraz bezpłatne porady prawne i konsultacje terapeutyczne. Dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych problemem alkoholowym stowarzyszenie prowadzi zajęcia świetlicowe.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerami telefonów 32 766 37 77 lub 605 964 084.

 1. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe w Siemianowicach Śląskich

Adres: ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu miasta Koło prowadzić będzie wykłady i warsztaty pn. „Z cukrzycą na Ty” oraz zajęcia ruchowe.

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby dotknięte chorobami prowadzącymi do niepełnosprawności, w szczególności diabetycy oraz osoby z grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem:607 177 918, email: ptpsiemianowice@onet.eu

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom”

Adres: ul. Jaworowa 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Stowarzyszenie „Nowy Dom” prowadzi działania na rzecz rodziny i zastępczych środowisk rodzinnych. W ramach projektu zaplanowano grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych, warsztaty z zakresu szydełkowania oraz konsultacje
z psychologiem.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 32 750 44 89 lub 532 78 23 62, email: stowarzyszenie@nowydom.org.pl

 1. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Kangurek

Adres: ul. W. Budryka 2, 41-103 Siemianowice Śląskie.

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Kangurek prowadzi zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych problemem alkoholowym w ramach programu „Młody patriota – wczoraj i dziś”. Zaplanowano zajęcia z pedagogiem, dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje z doradcą zawodowym oraz zajęcia tematyczne związane z realizacją ww. programu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 788 41 10 803, email: kangurek.zsoiz@gmail.com

 1. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

Adres: ul. Świętej Barbary 5 oraz ul. Maciejkowicka 8, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Organizacja w ramach projektu prowadzi świetlicę integracyjną dla 20 osób powyżej 18 roku życia, które są niezdolne do pracy, z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Pobyt w świetlicy jest bezpłatny.

W ramach zadania świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspomagające wraz z usługami restauracyjnymi w formie obiadu i przekąski.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 32 228 21 03 lub 32 228 12 08.

 1. Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca”

Adres: ul. Zgrzebnioka 65, 41-106 Siemianowice Śląskie.

Stowarzyszenie w ramach projektu prowadzi zajęcia świetlicowe dla osób dorosłych z obniżoną sprawnością intelektualną i ruchową.

W ramach tych zajęć organizowane są dla uczestników wyjścia na basen, muzykoterapia, rehabilitacja oraz występy artystyczne.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 32 228 29 81.

Wszystkie zadania są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Miasta Siemianowice Śląskie.

Autor:

 • Sabina Miland, Wydział Polityki Społecznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska