COGITO w projekcie ZŁOTE SZKOŁY NBP

Ambasadorki Edukacji Ekonomicznej

Uczniowie ZS-COGITO przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego ZŁOTE SZKOŁY NBP, którego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W ramach projektu Ambasadorki Edukacji Ekonomicznej z Cogito wzięły udział w debacie nt. „Dbałość systemu finansowego”. Dotyczyła ona bardzo aktualnych tematów tj. roli i stabilności systemu finansowego w Polsce,inflacji i wielu innych. Na pytanie „W jaki sposób NBP dba o jakość i bezpieczeństwo polskich banknotów” odpowiedział pracownik banku ,wyjaśniając jakie są cele polityki monetarnej. III edycja projektu organizowana pod hasłem „Poznajemy Bank Centralny” była inspiracją do nagrania spotu reklamowego przedstawiającego główne zadania i strukturę NBP, którym rozpoczynamy każde zadanie w ramach projektu. Lekcje wzbudziły wiele emocji. Wykorzystując zdobytą na nich wiedzę Ambasadorki Edukacji Ekonomicznej z Cogito edukowały dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadząc warsztaty o problematyce ekonomicznej w formie gry.

Do wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu przygotowano materiały edukacyjne, zebrano opinie w formie wywiadów z uczniami, a co najważniejsze wprowadzono w świat finansów dzieci, uczniów i nawet ich rodziców.

Autor:

  • Ilona Moś, COGITO

    Zespół Szkół Cogito

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska