Rewitalizacja w Siemianowicach Śląskich

Zespół Komitetu Rewitalizacji w Siemianowicach Śląskich.

9 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji w Siemianowicach Śląskich – ciała opiniodawczo-doradczego, które przez najbliższe cztery lata będzie wspomagało gminę w prowadzonych przez nią procesach rewitalizacyjnych. Jego przewodniczącą została Anna Zasada-Chorab, Marcin Wądołowski – zastępcą, zaś Barbara Kruczek – sekretarzem.

Wspominamy o tym nie tylko z dziennikarsko-kronikarskiego obowiązku. Nowo powstałe gremium będzie bowiem aktywnym elementem pozytywnych zmian jakie będą inicjowane w naszym mieście.

– Uchwałą Rady Miasta z listopada 2022 roku przystąpiliśmy do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie (GPR) do 2030 roku – mówi Magdalena Faracik-Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. – To dokument, narzędzie, które będzie określało ramy i kierunki działań w tych obszarach, które wymagają zmiany w naszym mieście – dodaje.

Istotną kwestią funkcjonowania GPR-u – oprócz opiniowania pozytywnych zmian w Siemianowicach Śląskich – będzie również inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania funduszy umożliwiających realizację zaplanowanych działań.

Naturalnym jest, iż rewitalizacja tkanki miejskiej nie może odbywać się bez udziału mieszkańców. Dlatego od 15 marca br. można składać propozycje dotyczące odnowy obszarów miejskich.

– Do czego serdecznie zachęcamy naszych mieszkańców – zaprasza Magdalena Faracik-Nowak. – Do 15 kwietnia br. można dzielić się swoimi sugestiami, spostrzeżeniami czy wnioskami. Wszystkie będą brane pod uwagę i wnikliwie analizowane pod kątem „ram programowych” związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji – dodaje.

O poszczególnych etapach związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji będziemy Państwa informować na bieżąco. Zaś o szczegółach związanych z naborem wniosków oraz kwestiami „technicznymi” przeczytacie Państwo tutaj: https://siemianowice.pl/gpr/

23, 30 marca oraz 13 kwietnia br. – w SCK Willa Fitznera, przy ul. Fitznerów 3 będą organizowane spotkania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Przyjdź i porozmawiaj o swoim pomyśle na projekt poprawiający jakość najbliższego otoczenia. Informacje o projekcie, a także formularz zgłoszeniowy projektu można pobrać ze strony: www. siemianowice.pl/gpr. Serdecznie zapraszamy

Poniżej prezentujemy „ściągę” jak poprawnie wypełnić swój zgłoszeniowy formularz.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320

foto: archiwum UM