Śląska Wioska Humanitarna przekazała dary

Logo Wioski

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Śląskiej Wioski Humanitarnej  przekazali jako wsparcie dla naszych siemianowickich organizacji i placówek, artykuły żywnościowe. Dary otrzymali  m.in.  Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans, Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań”, Koło Caritas działające przy Parafii św. Krzyża, Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez panią Soduś, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta  Koło Siemianowice,  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w Siemianowicach Śląskich,  Klub Seniora „Michałkowice 60 PLUS”.

Wsparcie w okresie przed świątecznym jest wyjątkowo potrzebne. Dobrze, że są organizacje działające aktywnie w naszym mieście i takie które potrafią współpracować i dzielić się.
Śląska Wioska Humanitarna,rozpoczęła działania rok temu jako grupa Siemianowice dla Ukrainy. Obecnie prowadzi dalej zbiórki i pomaga potrzebującym.
Dyżury wolontariuszy w siedzibie przy ul. Fojkisa 2 w Siemianowicach Śl, są ogłaszane na stronie Facebook https://www.facebook.com/Siemianowicedlaukrainy Najbliższy dyżur w sobotę 1 kwietnia od godz. 10:00 do 13:00.

Autor:

  • Elżbieta Nieszporek ,Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska