Świecimy ekologicznie i oszczędnie

Jasno, bezpiecznie i ekologicznie, wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii ETAP I i ETAP II – to nazwa projektu, w ramach którego w latach 2018 i 2021 w Siemianowicach Śląskich wymieniono w sumie 2 364 sztuki opraw sodowych na ledowe. Realizacja tylko tego programu przyniosła miastu wymierne korzyści w postaci zmniejszonego zużycia energii o 2 190 946,42 kWh/rok. Przy dzisiejszych stawkach za energię elektryczną daje to oszczędności rzędu 1 282 937 zł w skali roku.

To jednak nie wszystkie działania, jakie w dziedzinie energooszczędności podejmują władze miasta. Kolejne to racjonalizacja kosztów dystrybucji, dokonanych poprzez wprowadzenie zmian grup taryfowych na Punktach Poboru Energii (PPE) oraz dokonanie stosownych zmian mocy umownych w tych punktach. Dzięki tym działaniom opłaty za dystrybucję zostały zmniejszone w skali roku o 132 130 zł.

Nowym standardem przy realizacji inwestycji związanych z budową dróg czy skwerów w naszym mieście stało się stosowanie opraw ledowych.

Wykorzystywane jest także oświetlenie hybrydowe, które wykorzystuje naturalne źródła energii. W naszym mieście mamy już 73 takie punkty świetlne. W ubiegłym roku, realizując umowę serwisową Tauron Nowe Technologie S.A., wymienił na terenie naszego miasta 40 szt. opraw sodowych na ledowe, co przełoży się w tym roku na obniżenie zużycia

energii elektrycznej o dodatkowo 19 668 kWh/rok. W konsekwencji rachunki za zużytą energię będą niższe o kolejne 11 517 zł/rok.

I nie jest to koniec dobrych wiadomości, bowiem do września bieżącego roku, TAURON Nowe Technologie S.A. wymieni kolejnych 60 opraw sodowych na nowoczesne – ledowe.

– Odbędzie się to w ramach umowy świadczenia usługi oświetleniowej, dotyczącej m.in. ulic, placów, skwerów, parków czy chodników i przejść dla pieszych na terenie miasta, będących własnością TAURON Nowe Technologie S.A. – mówi Jolanta Przykuta, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. – Warto tutaj dodać, że tego typu modernizacje nie generują dodatkowych kosztów, bowiem mieszczą się w ramach usługi serwisowej na majątku Tauron Nowe Technologie S.A. – dodaje.

Podsumowując, w ciągu ostatnich pięciu lat – inicjowane są działania, które zmierzają do maksymalnej optymalizacji kosztów związanych oświetleniem miejskim. Przy dzisiejszych stawkach za energię elektryczną, działania te spowodowały obniżenie rachunków związanych z oświetleniem ulicznym o kwotę ok. 1 426 584 zł rocznie.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320

foto: archiwum UM