M jak Matejkowski A jak Alfabet

Hasła

A jak akredytacja. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych do października 2022 r. w akcji 1. w sektorze “Edukacja szkolna”. Decyzje selekcyjne zostały podjęte 31 stycznia 2023 r. Złożono 456 wniosków z całej Polski, z czego ponad 200 odrzucono z powodu niskiej jakości. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Przypomnieć warto, że Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r., a Mateja uczestniczy w nim od ponad 20 lat. 

B jak bezpieczeństwo. Mateja to szkoła kameralna, dlatego wszyscy dobrze się tutaj znają, jednak mając na względzie bezpieczeństwo, zainstalowany jest monitoring. Kamery rozlokowane wokół budynku całodobowo monitorują najbliższe otoczenie budynku, zamontowane są także w szatni. Ponadto szkoła ma wdrożony w sieci lokalnej LAN profesjonalny system monitoringu, dzięki czemu można mieć pewność, że Uczeń nie natrafi na materiały, które są powszechnie uznawane za szkodliwe (wykorzystywane są do tego zaawansowane rozwiązania Cisco i Ubiquiti). Liceum otrzymało również certyfikat Szkoła bez przemocy.

C jak ciekawi ludzie. Spotkania z niezwykłymi ludźmi to stały element edukacji Matejkowiczów. W szkole gościli m. in. ś.p. prof. nauk med. Marian Zembala, dr nauk medycznych Michał Zembala i Jerzy Buzek. Ponadto Matejkowicze odbyli niezwykle inspirujące spotkania z posłanką Moniką Rosą, posłami Arturem Dziamborą i Michałem Wójcikiem i Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Prezydentem RP – Lechem Wałęsą, a ostatnio nawet z prof. Jerzym Bralczykiem.

D jak debata. Debaty mają charakter szkolny (np. w ramach akcji Szkoła 2.0), międzyszkolny oraz odbywają się w ramach Śląskiego Turniej Debat Oksfordzkich, którego gospodarzem we współpracy z IPN oraz Związkiem Górnośląskim jest m.in. II LO im. Jana Matejki. Debaty organizowane są również w ramach realizacji projektów Erasmus +. Wiele działań tego typu podejmowanych jest wspólnie z organizacjami pozarządowymi (np. CEO), państwowymi (np. IPN), akademickimi oraz samorządowymi. Celem jest przygotowanie uczniów do ról aktywnego i świadomego obywatela, a także patrioty rozumiejącego problemy współczesnego świata.

E jak ekologia. Koło ekologiczne w Matei funkcjonuje nieprzerwanie od ponad trzydziestu lat i powszechnie wiadomo, że jego działania oraz osiągnięcia są nie do przebicia. Warto przypomnieć, że w konkursie Fundacji Ekologicznej „Silesia” na najlepiej prowadzoną działalność ekologiczną w województwie śląskim II LO zajęło bezapelacyjnie I miejsce, a w najbardziej prestiżowym polskim współzawodnictwie – Narodowym Konkursie Ekologicznym odbywającym się pod patronatem Prezydenta RP roku dwukrotnie uzyskało certyfikat „Przyjaźni Środowisku” jako jedyne liceum w Polsce, a mgr Adam Balon w 2022 roku uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Siemianowic Śląskich.

F jak fotografia. Od ponad dziesięciu lat prowadzone są w II LO warsztaty z fotografii. Tematem spotkań są m.in. podstawy budowy, zasad pracy ze studyjnymi lampami błyskowymi i świadome ustawienie ich światła, kompozycja czy praca nad fotografią portretu, fotografią postaci, portretem podwójnym i zbiorowym. Sztuka rysowania światłem ma wśród Matejkowiczów wielu wielbicieli, a doskonalą oni swoje umiejętności w profesjonalnym studiu fotograficznym liceum i w plenerze.

G jak grono pedagogiczne. W II LO im. Jana Matejki uczą wykwalifikowani nauczyciele legitymujący się uprawnieniami egzaminatorów maturalnych, posiadający lub zdobywający najwyższe stopnie awansu zawodowego. To młodzi duchem ludzie z pasją, życzliwie nastawieni do młodzieży, dla której zawsze mają czas i cierpliwość. Potrafią inspirować i pomagać w rozwiązywaniu nie tylko naukowych problemów.

H jak holistyczny rozwój osobowości. W II LO stawia się na metody budowania własnej wartości i pewności siebie wśród uczniów, na metody odnajdywania mocnych stron i obszarów rozwoju, na cele coachingowe, na techniki budowania efektywnych relacji interpersonalnych i sposoby skutecznej autoprezentacji. Rozwój osobisty jest naturalną potrzebą każdego człowieka, a w Matei poznaje się sposoby na zdrowe i szczęśliwe życie.

I jak innowacje. Nowoczesna innowacyjna edukacja wpływająca na podnoszenie jakości kształcenia to stały element życia Matei, która jest pionierem w tej dziedzinie. Szkoła prowadzi innowacje metodyczne, programowe i organizacyjne od lat. Innowacje wprowadzane w szkole to na przykład: „Włochy wzdłuż i wszerz” (innowacja językowa), grafika komputerowa, psychologia, retoryka, ponadto innowacyjny stał się pomysł nauki o mediach i ratownictwa już od pierwszej klasy liceum, a wkrótce pojawi się też komunikacja społeczna.

J jak języki obce. Nauka języków obcych to nie tylko zawodowe czy prywatne korzyści. To także niezwykła gimnastyka umysłu, rozwijanie kreatywności oraz podnoszenie efektywności mózgu. Ponadto umiejętność komunikowania się w językach obcych daje ogromną satysfakcję i wzmacnia samoocenę. II LO oferuje aż cztery języki obce w zakresie podstawowym i rozszerzonym: włoski, hiszpański, niemiecki oraz oczywiście angielski.

K jak kompetencje kluczowe. Doskonalenie wiedzy, umiejętności oraz postaw jest w Matei niezwykle ważne. Duży nacisk w liceum kładzie się na naukę języka ojczystego, języków obcych, stale rozwija się kompetencje matematyczne, informatyczne, społeczne, obywatelskie, przedsiębiorcze i naukowo-techniczne. Kształtuje się inicjatywność, pobudza do aktywności i ekspresji kulturalnej. Służy temu jakość lekcji w II LO, a także zróżnicowana oferta zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych oraz różnorodne przedsięwzięcia, w których biorą udział Matejkowicze (np. „Szkoła Liderów Przedsiębiorczości”, projekt „Opowiedz mi swoją historię”, współpraca z hospicjum Cordis i inne).

L jak lokalizacja. „Zielona szkoła” położona jest na granicy trzech miast – Siemianowic Śl., Katowic i Chorzowa. Bez problemu można dojechać tu (przystanek Wełnowiec Plac Alfreda) autobusem (5, 27, 43, 133, 170, 190, 222, 662, M25) oraz tramwajami nr 13 i 16.

M jak Matejkowska Strefa Rozwoju. To warsztaty, spotkania, szkolenia mające na celu podniesienie jakości życia i „rozwinięcie skrzydeł” uczniów II LO. To niebanalni ludzie oraz śmiałe pomysły, które inspirują i wspierają. Matejkowicze mieli okazję m.in. wziąć udział w zajęciach na temat wystąpień publicznych, które prowadził Jakub J. Bączek czy w warsztatach z komunikacji: „Jak mówić, żeby cię słuchali?” i „10 umiejętności przyszłości”. To dobrze zainwestowany czas!

N jak nowość: klasa społeczno – psychologiczna. Nauka w klasie o tym profilu pogłębi rozwijanie umiejętności opartych na komunikacji interpersonalnej, ponadto gwarantuje uzyskanie wiedzy pozwalającej poznać potrzeby ludzkie oraz zrozumieć związki i procesy społeczne. Zdobycie nowych kompetencji ułatwi odnalezienie się w organizacjach i instytucjach społecznych, a także w sektorze kulturalno-gospodarczym Unii Europejskiej. Przedmiot dodatkowy to psychologia i komunikacja społeczna.

O jak olimpiady. Olimpiady i konkursy to jeden ze sposobów sprawdzenia wiedzy i umiejętności przez Matejkowiczów. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Ekologiczna, konkurs literacko-fotograficzny „Książka, która kocham…”, konkurs „Przyroda w kolorach”, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Olimpiada PCK, Olimpiada Bezpieczeństwa i Obronności to tylko wybrane konkursy, w których wzięli ostatnio udział Matejkowicze.

P jak projekty międzynarodowe. II LO to niekwestionowany lider w realizacji projektów międzynarodowych, w których uczestniczy od lat 90. Od roku 2023 II LO bierze udział w realizacji dwóch projektów jednocześnie. Do 2027 trwa realizacja “Cultural Heritage Awareness for Netizen Communication in Europe”, a do 2024  „The Future is your Challenge”. Ponadto liceum prowadzi wymianę uczniów z niemieckim Hattingen i współpracuje ze społecznościami Europy w ramach eTwinning.

R jak rekreacja i integracja. Społeczność Matei stawia też na wspólne spędzanie czasu i przyjemność bycia razem. Ważnym elementem życia szkoły są wycieczki i wyjazdy integracyjne oraz różnego rodzaju imprezy. Coroczny Rajd Integracyjny, wycieczka do Krakowa (śladami Jana Matejki), Dzień Patrona, Dzień Dziecka, maratony filmowe to stałe punkty harmonogramu wydarzeń w szkole. Uczniowie wyjeżdżają również na kilkudniowe wycieczki integracyjno-edukacyjne np. do najpiękniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce oraz za granicę (Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania).

S jak samorząd szkolny. Kreatywność i umiejętność organizacji to cechy, które wyróżniają samorząd II LO, więc warto przypomnieć, że samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. A ponieważ w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli, to w tym roku szkolnym uczniów Matei reprezentują uczniowie klas drugich – przewodniczącą liceum jest Natalia Kowol.

T jak Teatr Nieduży. W Matei szkolny teatr (w schronie!) działa nieprzerwanie od 2000 r. „Bibuła”, „Dr Oga”, „Akurat” to tytuły tylko niektórych z dwudziestu spektakli wystawionych w Siemianowicach Śl., ale też w Katowicach, Krakowie, a nawet w Estonii i na Krymie. Grupa teatralna zachęciła niejednego młodego człowieka do wyboru kariery aktorskiej. Ostatnio najgłośniejsze nazwisko w mediach to Gosia Gorol, absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Premiera autorskiego spektaklu „Podrabianiec” miała miejsce 3 kwietnia, a wkrótce pomieszczenia teatru czeka remont.

U jak uczniowie. Wymieniać zalety Matejkowiczów można by w nieskończoność: asertywni, bezinteresowni, cierpliwi, dobroduszni, empatyczni, fantastyczni, grzeczni, hojni, inteligentni, jedyni w swoim rodzaju, komunikatywni, lojalni, mili, nowocześni, obowiązkowi, pomysłowi, rozmowni, samodzielni, twórczy, utalentowani, weseli, zdyscyplinowani…

W jak wolontariat. Wolontariat II LO im. J. Matejki to potęga. Wolontariat w tej szkole to tradycja i aktywność angażująca praktycznie wszystkich. Wolontariat akcyjny i hospicyjny – każdy znajdzie coś dla siebie. Praca matejkowskich wolontariuszy to również cyklicznie odbywające się imprezy kulturalne: koncerty, turnieje, wernisaże, konferencje,  kiermasze i kwesty. To też imprezy sportowe: spotkania z przedszkolakami, turnieje, gry i zabawy dla dzieci szkół podstawowych , Silesia Marathon i Spartakiady. Spotkać ich można naprawdę wszędzie!

Z jak zainteresowania. Talenty oraz pasje w II LO można rozwijać na wiele sposobów, bo to szkoła różnych możliwości i indywidualnych dróg rozwoju. „Laboratorium matematyczne”, „Retoryka stosowana”, „Repetytorium maturalne” to tylko niektóre z zajęć oferowanych Matejkowiczom. Talenty sportowe doskonalą się na zajęciach SKS, a wokalne i muzyczne w szkolnym zespole. Ponadto Matejkowicze należeć mogą do Teatru Niedużego, Koła Debat, Koła Ekologicznego, Koła Wolontariatu, kółek językowych i konkursowych, więc nic dziwnego, że liceum uzyskało tytuł Szkoły odkrywców Talentów.

https://rekrutacja.mateja.edu.pl/

http://www.superedukacja.siemianowice.pl/2liceum.html

https://www.facebook.com/mateja2lo

https://www.youtube.com/watch?v=AYLcn8PmKdA

superedukacja.siemianowice.pl/

Autor:

  • Justyna Maliszewska-Polgar, II LO

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska