Mateja to MY – MEDYCY I PRZYRODNICY

Zdjęcie zbiorowe

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki to społeczność skupiająca nie tylko humanistyczne artystyczne dusze, ale również tych wszystkich, którzy interesują się medycyną, ratownictwem, przyrodą i ekologią oraz zdrowym stylem życia.

Ekologia stała się wyzwaniem XXI wieku. Zagadnienie to wzbudza wielkie emocje, zwłaszcza biorąc pod uwagę działania proekologiczne i prozdrowotne, które wpłynąć mogą nie tylko na obecne życie, ale też na los przyszłych pokoleń. II LO wyprzedziło swoje czasy i te zależności środowiskowo-przyrodnicze poznaje od dawna.

DziałaMY ekologicznie

Początkiem działalności proekologicznej w II LO było utworzenie w 1992 roku koła ekologicznego, a pierwszym wyjazdem przyrodników stała się wyprawa do Doliny Biebrzy. I tak to się zaczęło… Od ponad 30 lat każdy dzień matejkowskich przyrodników to okazja to eksploracji, a nauczyciel biologii – profesor Adam Balon jest popularny w całym naszym mieście.

Młodzież angażuje się w liczne projekty ogólnopolskie i regionalne; znanym wyczynem Matejkowiczów jest na przykład kilkukrotny spływ Brynicą (tratwy „Jasiu” i „Matejko” wykonano z kilkuset butelek typu PET), matejkowscy ekolodzy uczestniczyli też w polskiej edycji Climathonu – zespół liceum zaproponował rozwiązanie dla Siemianowic – program MateJA EKO (w projekcie uczestniczyło ponad sto miast z całego świata). Ponadto wokół „zielonej szkoły” (wszak kolor zobowiązuje) zainstalowano poidełka dla ptaków, budki lęgowe oraz domki dla jeży i hotele dla owadów!

Uczniowie wiedzę czerpią także od pracowników uczelni wyższych, a klasa współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Siemianowice Śląskie, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przyroda i ekologia w Matei to także od dawna sukcesy w konkursach. W konkursie Fundacji Ekologicznej „Silesia” na najlepiej prowadzoną działalność ekologiczną w województwie śląskim II LO zajęło bezapelacyjnie I miejsce, a w najbardziej prestiżowym polskim współzawodnictwie – Narodowym Konkursie Ekologicznym odbywającym się pod patronatem Prezydenta RP Mateja uzyskała certyfikat „Przyjaźni Środowisku” jako jedyne liceum w Polsce! Pan profesor Adam Balon tylko w 2022r. otrzymał Dyplom w kategorii Wolontariat Indywidualny przyznany przy okazji V Siemianowickiej Gali Wolontariatu oraz Dyplom i medal „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” przyznany przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich przy okazji 30-lecia Kół Ekologicznych prowadzonych w mieście, ponadto list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. wystosowany przy okazji uzyskania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”.

Natomiast teraz przed Matejkowiczami XXX edycja konkursu Tygodnia Ziemi. TrzymaMY kciuki!

RatujeMY, pomagaMY, wspieraMY

Drugim zakresem sprawdzonych działań matejkowskich klas „b” są medycyna i ratownictwo. Edukacja ratownicza prowadzona jest w Matei od 2010 r. Patronat nad klasą objęło Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, a także Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich. Edukacja profilowa ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy, a także zapoznanie ze środowiskiem akademickim przyszłych adeptów medycyny. Zajęcia prowadzone w ramach ratownictwa obejmują lekcje w pracowniach, warsztaty w Pogotowiu Ratunkowym, w Straży Pożarnej, zajęcia z ratownictwa wodnego, warsztaty i wykłady w GOPR, organizację imprez okolicznościowych i dzielenie się wiedzą oraz umiejętnościami z innymi (https://ratownictwo.mateja.edu.pl/). Zespół “Mateja Rescue Team” jest zapraszany do pokazów akcji ratowniczych dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli, ponadto bierze też udział w wielu konkursach i turniejach związanych z pomocą przedmedyczną oraz zabiegami resuscytacyjnymi.

Ostatnio dziewczęta (ratowniczki) zdobyły dyplom i puchar za najlepsze budowanie zespołu w X edycji konkursu wojewódzkiego „I Ty możesz zostać ratownikiem”. Przed uczennicami klas pierwszych natomiast finał olimpiady Bezpieczeństwa i Obronności. ŻyczyMY powodzenia!

Uczniowie liceum Matejki w krótkim czasie nauki w szkole średniej mają możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy i umiejętności naprawdę potrzebnych każdemu młodemu człowiekowi wiążącemu swoją przyszłość z medycyną, ratownictwem, ekologią, dietetyką, fizjoterapią, weterynarią, biologią, biotechnologią, chemią czy po prostu zainteresowanemu tym, co się wokół niego dzieje w świecie przyrody i człowieka.

Mateja – jesteś u siebie! ZapraszaMY!

https://ekologia.mateja.edu.pl/

https://ratownictwo.mateja.edu.pl/

https://rekrutacja.mateja.edu.pl/

https://www.facebook.com/mateja2lo

https://www.instagram.com/2lo_mateja/

http://superedukacja.siemianowice.pl/

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska