Śniadek – szkoła wielu możliwości

Grafika- rycina przedstawiająca budynek szkoły, podobizna patrona, zaznaczony jubileusz 100-lecia
Grafika- rycina przedstawiająca budynek szkoły, podobizna patrona

Gdy nauka w ławce się nie mieści, czyli Śniadek kreatywnie

Jeśli „kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa” – to jest to codzienność naszego liceum, bo sumą tych wszystkich aktywności jest edukacja. A ta współczesna bez kreatywności jest niemal niemożliwa, ponieważ chcąc sprostać oczekiwaniom coraz bardziej złożonego świata i my musimy być bardziej kreatywni, aby sprostać jego wyzwaniom. Myślenie oparte na tym twierdzeniu pozwala wytyczać nowe cele i zmusza do poszukiwania takich narzędzi, dzięki którym ich realizacja staje się możliwa.

Zawsze zachęcać…

Jako szkoła dbamy o to, aby każdy uczeń naszego liceum z chwilą przekroczenia jego progów miał szansę rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Możliwości takie stwarza udział w różnorodnych zajęciach w ramach nauczania przedmiotów ścisłych oraz cieszących się ogromnym zainteresowaniem projektach interdyscyplinarnych.

Aktywne metody i formy pracy, uczenie przez doświadczanie, działania warsztatowe leżą u podstaw nauczania we wszystkich klasach naszego liceum. Ich codzienność szkolna jest w dużej mierze oparta na ścisłej współpracy ze środowiskiem uczelnianym.

Wychodzimy naprzeciw, by spotkać się wpół drogi…

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego na nowy rok szkolny powstała w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz sygnały płynące ze środowiska lokalnego.

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, stworzyliśmy propozycję, która pozwoli na rozwijanie pasji i zainteresowań w różnych dziedzinach oraz wyposaży Was w kompetencje niezbędne na następnym etapie kształcenia.

Chcąc zachować równowagę między tradycją a nowoczesnością zaplanowaliśmy stworzenie klas, których założenia programowe pozwolą na dokonanie wyboru adekwatnego do Waszych indywidualnych potrzeb, uwzględniając przy tym dynamikę rynku pracy.

Jesteśmy przekonani, że propozycja edukacyjna na nowy rok szkolny zaspokoi potrzeby przyszłych kandydatów, dając Wam możliwość wyboru z tego, co już znane i sprawdzone i tego, co nowatorskie i innowacyjne.

Z nami, jeśli wiesz, co chcesz robić, możesz robić to, co chcesz.

KLASA PRAWNICZA

Dla kogo ten kierunek?

Klasa prawnicza jest świetnym wyborem dla uczniów, którzy mają wszechstronne uzdolnienia humanistyczne. Uczy logicznego myślenia i sprawnego poruszania się w gąszczu zawiłych przepisów, kształtuje podstawowe umiejętności retoryczne, odkrywa tajniki skutecznej argumentacji.

Jeśli więc myślisz, że w todze będzie Ci do twarzy – zajrzyj na profil naszej klasy: https://www.sniadek.com/klasa-prawnicza/ i sprawdź, jak pracujemy na co dzień.

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Dla kogo ten kierunek? 

To wybór dla tych wszystkich , którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia i pasje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i związać z nimi swoją akademicką przyszłość.

Specjalność biologiczno-chemiczna jest stałym elementem w ofercie szkół średnich. W naszym liceum ten tradycyjny kierunek ma absolutnie nowoczesną obudowę. Atutem nauki w tej klasie jest niewątpliwie starannie przygotowane zaplecze – z jednej strony wsparcie merytoryczne pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, z drugiej wysoki standard pracowni przyrodniczej – wyposażonej w wysokiej klasy pomoce naukowe, w tym: profesjonalne stanowiska laboratoryjne i najnowsze technologie informacyjne.

Jak pracujemy na co dzień, możecie zobaczyć tu: https://www.sniadek.com/klasa-biologiczno-chemiczna/

KLASA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA

Dla kogo ten kierunek?

Klasa architektoniczno-urbanistyczna dedykowana jest wszystkim, którzy chcą na etapie szkoły średniej zdobyć podstawowe przygotowanie merytoryczne i praktyczne, niezbędne w akademickiej przyszłości. Jej niewątpliwym atutem warsztatowym jest nawiązana z początkiem roku szkolnego współpraca z Instytutem Historii Sztuki i Ochrony Zabytków w Krakowie, który gości nas co miesiąc w murach swojego wydziału. Akademickie wykłady połączone z ćwiczeniami rysunku oraz eksploracją terenu ( muzea, wystawy) są wyjątkowym doświadczeniem dla licealistów, którzy mają niepowtarzalną okazję oswajać z akademicką przyszłością tu i teraz.

Jeśli chcesz w przyszłości kształtować wspólnoty i zmieniać obcych w sąsiadów, projektować nową jakość i tworzyć przyjazne przestrzenie to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Zajrzyj do nas koniecznie: https://www.sniadek.com/klasa-urbanistyczno-architektoniczna/

KLASA JĘZYKOWA – BiZNESOWA:

Nauka w tej klasie to wyzwanie, ale i niebywała okazja do kształcenia umiejętności językowych.

Dla kogo ten kierunek?

Klasa językowo- biznesowa jest optymalnym wyborem dla tych wszystkich, którzy chcą:opanować sprawności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, pogłębić zakres słownictwa
o terminologię specjalistyczną na wybranych zajęciach uzupełniających, przełamywać barierę językową, przyzwyczaić się do współżycia w społeczeństwie globalnym i informatycznym.

W klasie językowo-biznesowej możecie się spodziewać: korzystania w codziennej nauce
z nowoczesnych rozwiązań informatycznych w profesjonalnej pracowni językowej, udziału w projektach językowych (m.in. Euroweek) i warsztatach zagranicznych (m.in. w ramach Erasmus+), przygotowania do nauki na kierunkach z wykładowym językiem angielskim.

Nauka w tej klasie to niepowtarzalna okazja, by: uczestniczyć w różnorodnych formach doskonalenia językowego w warunkach naturalnych poprzez udział w warsztatach i innowacjach lingwistycznych, oraz edukacyjnych spotkaniach w ramach współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami skupiającymi wolontariuszy z całego świata. Poszerzaj z nami granice swojego języka, bo to one wyznaczają granice Twojego świata.

Zajrzyj do nas koniecznie:https://www.sniadek.com/klasa-jezykowo-biznesowa/

W dobrej szkole uczysz się marzyć” – nie przegap takiej okazji!

Autor:

  • Agata Krzysztofik, I LO

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska