Dzień Samorządu Terytorialnego

To już 33 lata, od kiedy w nasze życie wkroczyła samorządność rozumiana jako odpowiedzialność za sprawy publiczne. Znakomity lekarz, z zarazem społecznik, Albert Schweitzer powiedział

„To, co robisz dla siebie – przeminie bezpowrotnie, to, co zrobisz dla innych pozostanie wiecznie”.

Dzień Samorządu Terytorialnego, to nie tylko święto Pracowników Samorządowych, to święto całej wspólnoty lokalnej, wszystkich Mieszkańców. Niech to będzie więc okazją do wyrażenia życzenia,

abyśmy wszyscy wspólnie dbali o dobro naszego miasta. Każdy z nas może dać coś od siebie, aby nasza Mała Ojczyzna rozwijała się, piękniała, spełniała marzenia i dawała perspektywy. Dołóżmy starań, aby każdy członek naszej lokalnej wspólnoty z dnia na dzień był coraz bardziej dumny z tego, że jest mieszkańcem Siemianowic Śląskich.”

Rafał Piech

Prezydent Miasta