III Liceum Ogólnokształcące w ZSTiO

zaprasza do klasy ekologiczno-turystycznej

Zewsząd słyszymy, że musimy zmienić sposób, w jaki żyjemy, produkujemy, konsumujemy, współdziałamy z naturą. Dzisiaj młody człowiek doskonale zauważa zmiany, które mogą nastąpić w środowisku przy braku działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jeżeli chcesz mieć wpływ na te działania, wyjść z ekologią poza mury szkoły, poza granice miasta, kraju, uczestniczyć w warsztatach, zajęciach terenowych, laboratoriach oraz poznawać najpiękniejsze zakątki świata, klasa ekologiczno-turystyczna III Liceum Ogólnokształcącego w ZSTiO MERITUM jest przygotowana SPECJALNIE DLA CIEBIE!

U nas zrealizujesz projekty, kursy, szkolenia, dzięki którym otrzymasz certyfikaty liczące się na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Całość nauki opiera się na podstawie programowej zatwierdzonej przez MEN wzbogaconej o moduły ekologiczne i turystyczne opracowane specjalnie dla tej klasy.

Program nauczania w klasie ekologiczno-turystycznej III LO w MERITUM daje niepowtarzalne możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej, zdobytej na zajęciach lekcyjnych, w praktyce. Mamy największe doświadczenie w prowadzeniu warsztatów ekologicznych w oparciu o realizowany u nas od wielu lat program ekologiczny „W przyjaźni z naturą – w zgodzie z samym sobą”. Zajęcia pozwalają uświadomić uczniom, że wiedza na temat ekologii jest niezwykle ważna, tak samo jak dbałość i odpowiedzialność za środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Dla naszych uczniów organizujemy zajęcia edukacyjne w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów, które odbywają się na uczelniach wyższych tj. Uniwersytet Śląski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Realizujemy szereg projektów i programów z dziedziny ekologii, ochrony środowiska, ochrony klimatu: „Globalna szkoła –Razem dla klimatu”, organizowany przez CEO, zakończony certyfikatem, projekt podcastowy o bioróżnorodności, realizowany przez biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Fundacją Pole Dialogu oraz Torba Reportera, ESA NASK, czyli Edukacyjna Sieć Antysmogowa, to projekt, w którym wspólnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza.

Jako jedyna szkoła w Siemianowicach Śląskich przystąpiliśmy do projektu „Szkolne Klimaty” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt ma na celu dać uczniom z 10 szkół na terenie Metropolii Silesia dostęp do czystego powietrza w najbliższym otoczeniu. Dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach projektu „Szkolne klimaty” i fundacji Napraw Sobie Miasto, założyliśmy uprawy hydroponiczne w pracowni biologicznej, które nie tylko zmieniły wygląd sali szkolnej, ale także dały możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy o uprawach roślin w praktyce.

Klasę ekologiczną w III Liceum Ogólnokształcącym MERITUM oraz wszelkie działania ekologiczne, które odbywają się w MERITUM, swoim patronatem objęła firma Aqua Sprint.

Nasze ekologiczne wyprawy od tego roku wzbogacamy o zakres merytoryczny i praktyczny w dziedzinie turystyki.

W klasie ekologiczno-turystycznej, obok działań ekologicznych, nauczysz się świadomego postrzegania walorów turystycznych, poznasz zasady podstawowego funkcjonowania agencji i firm związanych z turystyką w kraju i za granicą, nauczysz się prowadzić animacje dla dzieci i młodzieży zakończone międzynarodowym certyfikatem. Mając na uwadze, że turystyka jest obecnie jednym z bardzo dynamicznie rozwijających się działów usług, znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów, doskonalenie umiejętności językowych będzie się odbywać w naturalnych sytuacjach życiowych.

Ósmoklasisto! Nauka w tej klasie jest propozycją dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką i aktywnym spędzaniem czasu wolnego, jest propozycją SPECJALNIE DLA CIEBIE!

Dzisiaj wszyscy szukamy odpowiedzi na pytanie: jak chronić planetę, jak ją poznawać, zwiedzać, aby nieuszkodzoną zostawić przyszłym pokoleniom?

Odpowiemy Ci na te pytania w czasie czteroletniej edukacji w klasie ekologiczno-turystycznej w III Liceum Ogólnokształcącym w ZSTiO MERITUM.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji o działaniach ekologicznych ZSTiO MERITUM w linkach:

https://www.zstioMERITUM.edu.pl/profile/klasa-ekologiczna-w-iii-lo/821-patronat-aqua-sprint-dla-MERITUM-2

http://www.zstioMERITUM.edu.pl/profile/klasa-ekologiczna-w-iii-lo?start=6

https://sites.google.com/view/szkolneklimaty/start

http://www.zstioMERITUM.edu.pl/profile/klasa-ekologiczna-w-iii-lo/857-na-dobry-start-zajecia-w-terenie

Więcej informacji o ZSTiO MERITUM w linkach:

http://www.zstioMERITUM.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMERITUMSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstioMERITUM/

https://www.youtube.com/user/MERITUMSport

Rekrutacja:

http://www.zstioMERITUM.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja

LO III zaprasza do klasy językowej z elementami social mediów

Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudny i ważny pierwszy krok w dorosłość i kształtowanie swojej ścieżki kariery. Jeśli marzysz o karierze w branży międzynarodowej i chcesz doskonalić swoje umiejętności językowe, to klasa III Liceum Ogólnokształcącego w ZSTiO MERITUM językowa z elementami social media jest idealna dla Ciebie!

Profil klasy powstał w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata związane z rosnącą rolą mediów społecznościowych. W tej klasie uczniowie będą mieli okazję uczyć się języków obcych na najwyższym poziomie, a także poznają tajniki marketingu i social mediów poprzez udział w cyklu zajęć i warsztatów rozwijających z zakresu takich zagadnień jak: język dla Internetu i social mediów, podstawy komunikacji społecznej, etyka w Internecie, public relations, promocja wizerunku, planowanie oraz tworzenie angażującego contentu (tekstów, grafik oraz treści multimedialnych). Warsztaty prowadzone będą we współpracy z wyższymi uczelniami i agencją reklamową.

Poprzez udział w sprawdzonych od lat programach realizowanych w MERITUM młodzież zdobędzie umiejętność pracy w grupie, nauczy się realizować projekty, pozyskiwać do swoich działań partnerów, prowadzić kampanie reklamowe.

Korzystając z wiedzy wykwalifikowanych trenerów, podczas zajęć młodzież będzie miała szansę wziąć udział w kursach Cisco Networking Academy, przygotowujących fundamenty technologiczne i pozwalających specjalizować się w wybranej dziedzinie IT oraz szeregu programów i projektów z branży IT, ściśle powiązanych z social mediami.

Duży nacisk położony będzie na naukę języków (zarówno ojczystego, jak i języków obcych) realizowanych na poziomie rozszerzonym. Oferta językowa twórczo i praktycznie wykraczać będzie poza szkolne mury, często poza granice kraju.

Uczniów zapraszać będziemy do kształcenia językowych kompetencji poprzez udział w zagranicznych obozach naukowych (dotychczas udało się nam zwiedzić Węgry, Włochy, kilkukrotnie Wielką Brytanię), spotkaniach z native speakerami, wyjściach do teatru na angielskojęzyczne sztuki, udziału w spotkaniach młodzieży w ramach EuropeanYouthEvents, Euroscoli czy on linowych sesjach Parlamentu Europejskiego.

Swoja wiedzę i umiejętności uczniowie tej klasy doskonalić będą w zajęciach dodatkowych takich jak dziennikarstwo i media, grafika i projektowanie, kulturoznawstwo, menadżerstwo, język angielski w mediach oraz przedmiot kompetencje społeczne, który realizowany będzie przede wszystkim na podstawie projektów kierowanych do środowiska lokalnego.

Absolwenci tej klasy przygotowani będą do kontynuowania kształcenia na wybranych uczelniach wyższych i szkołach policealnych o kierunkach: językowych, tłumaczeniowych, marketingowych, społecznych i innych. Co ważne już kończąc liceum, będą posiadać konkretną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, liczące się na aktualnym rynku pracy, udowodnione dyplomami i certyfikatami, wzbogacającymi CV.

Więcej informacji o ZSTiO MERITUM w linkach:

http://www.zstioMERITUM.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMERITUMSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstioMERITUM/

https://www.youtube.com/user/MERITUMSport

Rekrutacja:

http://www.zstioMERITUM.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja

Autor:

  • Małgorzata Franczyk, Benita Handler,

    Barbara Niemiec – Falkus

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska