Meritum – informatyk i mechatronik

Technik informatyk  – Twój zawód w przyszłości

Obecnie informatyka wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, medycynę, a skończywszy na rozrywce. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, uzyskując wiele powodów do zadowolenia i samorealizacji.

W Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM”

w zawodzie technik informatyk zdobędziesz kwalifikacje w wyniku kształcenia:

 1. INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 2. INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

W Technikum nr 2 w „MERITUM” w zawodzie technik informatyk uczymy: planowania konfiguracji, doboru podzespołów, montażu komputerów, konfiguracji urządzeń peryferyjnych, okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej.

Uczniowie nabywają także umiejętności administrowania zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej, podłączenia sieci lokalnej do Internetu i zabezpieczenia przepływu danych w sieci, konfiguracji i naprawy lokalnych i internetowych baz danych. Kolejnymi obszarami, które poznają są: programowanie aplikacji desktopowych i mobilnych, projektowanie i tworzenie interaktywnych stron i serwisów internetowych, tworzenie i obróbka grafiki, dźwięku i filmów na potrzeby stron internetowych oraz tworzenie i zarządzanie bazami danych.W trakcie nauki młodzież przyswaja wiedzę z zakresu obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych Windows, Linux oraz Windows Server oraz Linux Server, odkrywają zalety usługi katalogowej Active Directory.

Ponadto w trakcie kształcenia uczeń Technikum nr 2 w „MERITUM” w zawodzie technik informatyk ma możliwość:

 • zdobycia, nieodpłatnie, w ramach działającej w szkole Akademii Cisco certyfikatów: Cisco IT Essentials 5.0,
  NDG Linux,
  Cisco CCNA Routing&Switching,
  CPA: Programming Essentials in C++.
 • odbycia stażu w profesjonalnych firmach komputerowych w kraju.
 • odbycia praktyki zawodowej także poza granicami naszego kraju.
 • włączenia się w działalność szkolnego wolontariatu.

Uczeń Technikum nr 2 ma także możliwość odkrycia i rozwinięcia swoich różnych zdolności artystycznych, sportowych i kulturalnych w ramach dodatkowych zajęć prowadzonych w ZSTIO „MERITUM”. Relacje filmowe tworzone przez uczniów można śledzić na kanale YouTube MeritumTV.

W „MERITUM” bardzo prężnie rozwija się również współzawodnictwo e-sportowe. Dzięki nowoczesnej pracowni uczniowie podczas dodatkowych zajęć mogą rozwijać swoje pasje,
a przy okazji doskonalić umiejętności działania w zespole, dyscypliny, systematyczności i kontroli własnego zachowania, świadomego korzystania z komputera, grania i trenowania gier e-sportowych. Warto wspomnieć, że szkolna drużyna e-sportowa kilkukrotnie odnosiła sukces w ogólnopolskim współzawodnictwie szkół uzyskując m.in. Mistrzostwo Polski Szkół w e-sporcie. Na co dzień organizowana jest również szkolna liga e-sportowa, oparta na współzawodnictwie poszczególnych klas.

Absolwenci Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” znaleźli zatrudnienie w serwisach i sklepach komputerowych, w firmach administrujących sieci komputerowe, w firmach tworzących oprogramowanie komercyjne, zarządzających serwerami oraz bazami danych, w firmach projektujących serwisy internetowe, urzędach miejskich, bankach itd. Warto wspomnieć, że firmę MMJ, która „zaopatruje” w usługi komputerowe nasze miasto, stworzyli absolwenci naszego Technikum.

Więcej informacji o ZSTiO Meritum w linkach:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

Rekrutacja:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja

Zawody przyszłości w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM”

Technik Mechatronik

Technik mechatronik to atrakcyjny i przyszłościowy zawód, który znajduje się na liście najpotrzebniejszych profesji w Polsce przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wykształcenie mechatronika, który w przyszłości może pracować w wielu gałęziach, opartego na automatyzacji, przemysłu wymaga odpowiedniego przygotowania szkoły i wyposażenia we właściwe pomoce dydaktyczne.

Mechatronika w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” to kierunek niezwykle ciekawy, dający bardzo duże możliwości rozwoju opartego przede wszystkim na działaniach praktycznych. Młodzież ucząca się w tym zawodzie pracuje indywidualnie i w grupach. Uczniowie poznają narzędzia, wykonują na początku proste układy elektryczne czy pneumatyczne, a w końcowym etapie zaczynają projektować układy mechatroniczne z wykorzystaniem programu Autocad oraz programują wybrane zadania sterowania na sterownikach Logo oraz S7-1200 firmy Siemens.

Uczniowie Technikum nr 2 w „MERITUM pracują w doskonale wyposażonych pracowniach, w których budują na podstawie dokumentacji technicznej stycznikowe układy sterowania sterujące rozbudowanymi układami pneumatycznymi, hydraulicznymi lub elektrycznymi. To pozwala im przygotować się do sesji egzaminacyjnych, w których potwierdzają dwie kwalifikacje w zawodzie:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Wraz z nabywaniem wiedzy i umiejętności w przedmiotach teoretycznych, przyszli technicy mechatronicy doskonalą umiejętności diagnostyki układów, wykonują pomiary elektryczne, wyciągają wnioski na podstawie rozbudowanej dokumentacji określającej działanie układu mechatronicznego. Pracują na sterownikach S7-1200 Siemens, programują
w języku drabinkowym LAD, analizują zadania związane z automatyzacją w przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy spożywczym. Uczniowie tworzą diagramy stanu procesów, tworzą zaawansowane układy elektropneumatyczne.

Ciekawa i atrakcyjna dla uczniów forma pracy oparta na dużej ilości rozwiązywanych problemów teoretycznych i praktycznych, na wykonywaniu samodzielnych projektów to podstawa edukacji w tym zawodzie. To także kształtowanie działań kreatywnych, zaangażowania i cech takich jak odpowiedzialność, dokładność czy rzetelność.

Absolwenci Technikum nr 2 w ZSTiO„MERITUM” w zawodzie technik mechatronik z powodzeniem kontynuują naukę na studiach wyższych na kierunkach automatyzacji, mechatroniki, budowy maszyn czy projektowania inżynierskiego.

Jeśli chcesz zdobyć zawód przyszłości, zawód, w którym zdobędziesz wiele ciekawych umiejętności w zakresie programowania, projektowania urządzeń, pneumatyki i hydrauliki oraz mechaniki to serdecznie zapraszamy do świata projektu w Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” , szkoły pasji i rozwoju, nowoczesności i skuteczności działania.

Więcej informacji o ZSTiO Meritum w linkach:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

Rekrutacja:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja

Autor:

 • Paweł Kopaczek, Meritum

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska