Rozdział mieszkań do remontu kapitalnego – maj 2023 r.

W dniach od 22 maja do 31 maja 2023 roku, zostaną udostępnione do obejrzenia lokale mieszkalne przeznaczone do remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt. Osoby uprawnione, znajdujące się na listach osób oczekujących, będą mogły oglądać poszczególne mieszkania zgodnie z przedstawionym harmonogramem, zawierającym szczegółowe informacje
w tym dzień i godzinę oglądania.

Kto może brać udział w rozdziale mieszkań do remontu kapitalnego?

W rozdziale mogą uczestniczyć osoby (za wyjątkiem osób oczekujących na mieszkanie na podstawie wyroku eksmisyjnego) zakwalifikowane do przydziału mieszkania, znajdujące się na właściwych listach w siemianowickim Urzędzie Miasta. Osoby znajdujące się na innych listach niż lokali do remontu kapitalnego, zobowiązane będą złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające dysponowanie środkami finansowymi, umożliwiającymi przeprowadzenie koniecznego remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt.

Przydział lokalu

W terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu rozdziału tj. do 5 czerwca 2023 roku osoby uczestniczące w rozdziale, zainteresowane przyjęciem lokalu, składają pisemny wniosek, który może zawierać maksymalnie 5 wytypowanych mieszkań (dokładny adres) zgodnie z kolejnością zainteresowania wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane dochody za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, deklaracją o wysokości dochodów, oświadczeniem o stanie majątkowym oraz oświadczeniem dotyczącym posiadania tytułu prawnego do lokalu. Wnioski należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta z zachowaniem wspomnianego terminu.
O kolejności przydziału lokali do remontu kapitalnego będzie decydować data złożonego wniosku
o najem lokalu mieszkalnego, zgodnie z kolejnością na liście.
W terminie 21 dni od daty zakończenia udostępnienia lokali, Urząd Miasta sporządzi listę przydzielonych lokali do remontu kapitalnego.

Prace remontowe i umowa

Osoba, której w wyniku zakończenia rozdziału przydzielono lokal do remontu przed otrzymaniem skierowania do zawarcia Porozumienia o udostępnieniu lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia wykonania remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt.

Kolejnym etapem jest zawarcie, na okres 12 miesięcy, porozumienia pomiędzy gminą, a przyszłym najemcą w celu przeprowadzenia remontu. Termin zakończenia remontu, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, może zostać prolongowany jednokrotnie, maksymalnie o 6 miesięcy pod warunkiem zaawansowania prac remontowych w co najmniej 50%.

Po zakończeniu prac remontowych, przeprowadzonych zgodnie z zawartym porozumieniem, zostanie zawarta umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony pod warunkiem braku zaległości
w opłatach przyjętego lokalu.

HARMONOGRAM  UDOSTĘPNIANIA LOKALI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA ROZDZIAŁ LOKALI DO REMONTU KAPITALNEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT. 22.05.2023 r. – 31.05.2023 r.

adresdzień udostępniania lokalugodzina udostępnienia lokalupowierzchnia użytkowa/ sposób ogrzewaniaWłasnośćkondygnacja
Niepodległości 12a/922.05.2023 r.09:00-09:3033,39 m2 pieceNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice ŚląskieII piętro poddasze
Kościelna 17b/1022.05.2023 r.09:45-10:1538,32 m2 piece elektryczneWspólnota MieszkaniowaII piętro
Kasprzaka 2/1722.05.2023 r.10:30-11:0019,61 m2
brak
Wspólnota Mieszkaniowapoddasze
Pułaskiego 1/222.05.2023 r.11:00-11:3036,00 m2 brakNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice Śląskieparter
Boczna 1/623.05.2023 r.08:00-08:3050,62 m2 (2 pokoje) pieceWłasność GminyI piętro
Komuny Paryskiej 20/323.05.2023 r.09:00-09:3032,88 m2 pieceWłasność Gminy parter
Komuny Paryskiej 20/923.05.2023 r.09:00-09:3033,70 m2 pieceWłasność GminyII piętro
Hutnicza 17/4 i 4a                         z przeznaczeniem wyłącznie dla rodziny                    5 osobowej i większej23.05.2023 r.10:00-10:3097,98 m2 + 16,35 m2  łącznie 114,33 m2                         (4 pokoje) pieceWspólnota Mieszkaniowa I piętro
      
Szkolna 11/1123.05.2023 r.10:30-11:0034,02 m2
piece
Wspólnota MieszkaniowaIII piętro
Waryńskiego 2/1123.05.2023 r.11:00-11:3049,42 m2 (2 pokoje) pieceWspólnota MieszkaniowaII piętro
Waryńskiego 5/823.05.2023 r.11:30-12:0038,09 m2 pieceWłasność GminyII piętro
Piastowska 5/1324.05.2023 r.08:00-08:3030,35 m2 brakWłasność Gminy III piętro
Piastowska 7a/424.05.2023 r.08:30-09:0030,91 m2 brakWłasność GminyII piętro

HARMONOGRAM

 UDOSTĘPNIANIA LOKALI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA ROZDZIAŁ LOKALI DO REMONTU KAPITALNEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT.22.05.2023 r. – 31.05.2023 r.

adresdzień udostępniania lokalugodzina udostępnienia lokalupowierzchnia użytkowa/ sposób ogrzewania kondygnacja
Głowackiego 1/1324.05.2023 r.09:00-09:3040,35 m2 pieceWłasność GminyII piętro
Głowackiego 2/524.05.2023 r.09:30-10:0061,50 m2 (2 pokoje) pieceWłasność GminyII piętro
Głowackiego 5/1024.05.2023 r.10:00-10:3053,16 m2 (2 pokoje) pieceNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice ŚląskieII piętro
Matejki 1/624.05.2023 r.10:30-11:0042,66 m2 brakNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice Śląskie I piętro
Matejki 13/424.05.2023 r.11:00-11:3038,58 m2 brakWłasność GminyI piętro
Fabryczna 8a/1124.05.2023 r.11:30-12:0036,00 m2 pieceWłasność GminyIII piętro
Kołłątaja 5/325.05.2023 r.08:00-08:3026,75 m2
brak
Własność Gminyparter
Kołłątaja 1/225.05.2023 r.08:30-09:0022,50 m2
piece
Własność Gminyparter
Kołłątaja 2/725.05.2023 r.09:00-09:3029,50 m2
piece
Własność Gminyparter
Kołłątaja 4/1225.05.2023 r.09:30-10:0030,00 m2 pieceWłasność GminyI piętro
Kołłątaja 7/425.05.2023 r.10:00-10:3029,50 m2 brakWłasność Gminyparter
Kołłątaja 7/12a25.05.2023 r.10:00-10:3017,50 m2 pieceWłasność GminyI piętro
Kołłątaja 7/1525.05.2023 r.10:00-10:3026,08 m2 pieceWłasność GminyI Piętro
Kołłątaja 14/825.05.2023 r.10:30-11:0022m2 pieceWłasność Gminy Piętro
Mickiewicza 13/126.05.2023 r.09:00-09:3039,50 m2 pieceWłasność Gminy parter
Mickiewicza 2/226.05.2023 r.09:30-10:0044,42 m2 pieceNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice Śląskieparter
Brzozowa 6/526.05.2023 r.10:00-10:3051,93 m2 pieceWłasność GminyII piętro
Brzozowa 4/626.05.2023 r.10:30-11:0041,75 m2 pieceWłasność Gminy II piętro
Śląska 18/1129.05.2023 r.09:00-09:3027,06 m2 pieceWłasność GminyIII piętro

HARMONOGRAM

 UDOSTĘPNIANIA LOKALI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA ROZDZIAŁ LOKALI DO REMONTU KAPITALNEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT.22.05.2023 r. – 31.05.2023 r.

adresdzień udostępniania lokalugodzina udostępnienia lokalupowierzchnia użytkowa/ sposób ogrzewania kondygnacja
Śląska 18/929.05.2023 r.09:00-09:3027,48 m2 pieceWłasność GminyIII piętro
Śląska 22/429.05.2023 r.09:30-10:0049,00 m2 (2 pokoje)Własność GminyI piętro
Śląska 22/1429.05.2023 r.09:30-10:0027,98 m2 pieceWłasność Gminy III piętro strych
Śląska 22/1629.05.2023 r.09:30-10:0024,00 m2 pieceWłasność GminyIII piętro strych
Staszica 9/2a29.05.2023 r.10:00-10:3039,08 m2 brakNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice ŚląskieI piętro
Staszica 7/729.05.2023 r.10:30-11:0033,75 m2 brakNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice ŚląskieI piętro
Śniadeckiego 3/829.05.2023 r.11:00-11:3030,23 m2 brakWłasność GminyIII piętro strych
Śniadeckiego 7/629.05.2023 r.11:30-12:0038,91 m2 pieceWłasność GminyII piętro
Śląska 3b/2329.05.2023 r.12:00-12:3034,00 m2 pieceWłasność GminyII piętro
Powstańców 40/1030.05.2023 r.09:00-09:3036,81 m2 brakWłasność Gminy poddasze
Powstańców 50/330.05.2023 r.09:30-10:0034,50 m2 pieceNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice Śląskie parter
Powstańców 50a/1730.05.2023 r.09:30-10:0031,01 m2 pieceNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice Śląskieparter
Powstańców 52/330.05.2023 r.10:00-10:3038,00 m2 pieceNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice Śląskie parter
Powstańców 52/1030.05.2023 r.10:00-10:3036,55 m2 brakNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice ŚląskieII piętro
Powstańców 52a/1830.05.2023 r.10:30-11:0031,00 m2 pieceNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice ŚląskieI piętro
Św. Barbary 8/930.05.2023 r.11:30-12:0041,77 m2 pieceNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice ŚląskieIII piętro

HARMONOGRAM

 UDOSTĘPNIANIA LOKALI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA ROZDZIAŁ LOKALI DO REMONTU KAPITALNEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT.22.05.2023 r. – 31.05.2023 r.

adresdzień udostępniania lokalugodzina udostępnienia lokalupowierzchnia użytkowa/ sposób ogrzewania kondygnacja
Św. Barbary 14/430.05.2023 r.12:00-12:3031,05 m2 pieceNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice Śląskieparter
Św. Barbary 15/130.05.2023 r.12:30-13:0040,22 m2 brakNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice Śląskieparter
Św. Barbary 25/630.05.2023 r.13:00-13:3017,85 m2 pieceNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice ŚląskieII piętro
Śmiłowskiego 43/231.05.2023 r.09:00-09:3025,50 m2 brakWłasność Gminyparter
Śmiłowskiego 18/431.05.2023 r.09:30-10:0038,42 m2 brakNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice ŚląskieParter
Śmiłowskiego 12/831.05.2023 r.10:00-10:3021,53m2 brakWłasność Gminy II piętro
Śmiłowskiego 23/1031.05.2023 r.10:30-11:0017,25 m2 brakNieruchomość będąca we władaniu Gminy Siemianowice Śląskiepoddasze

Autor:

  • Anna Dolny, Wydział Gospodarki Lokalowej UM

wprowadzający: Rafał Jakoktochce
foto: www.freepik.com