Warsztaty rewitalizacji lokalnej pamięci

Plakat: postaci w białych kitlach idący między szpalerem górników
Plakat warsztatów

12 maja o godz. 18.00 zapraszamy do SCK Zameczek na warsztaty rewitalizacji lokalnej pamięci, które poprowadzi pasjonat lokalnej historii i zastępca przewodniczącego siemianowickiego Komitetu Rewitalizacji – dr Marcin Wądołowski. W programie m.in. dyskusja nad zapomnianymi elementami z siemianowickiej przeszłości, której owocem będzie późniejsza wystawa wraz z publikacją.

Wydarzenie to stanowić będzie część projektu pn. „Ocalić od zapomnienia – rewitalizacja lokalnej pamięci”, stanowiącego wielopłaszczyznowe działanie zmierzające do budowania międzypokoleniowej wspólnoty wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich, a także wzmacniania świadomości społecznej na temat roli pamięci historycznej w funkcjonowaniu społeczności lokalnej i promowania postawy obywatelskiej.

Celem spotkania jest kreowanie dojrzałej świadomości historycznej wśród lokalnej społeczności i zbudowanie podstawy dla przyszłych działań w tym zakresie poprzez kreatywne kształtowanie najmłodszych pokoleń. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, którym pielęgnowanie lokalnej historii nie jest obojętne. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Projekt realizowany jest przez grupę nieformalną „Rewitalizatorzy lokalnej pamięci”, w składzie: Marcin Wądołowski, Patrycja Wądołowska, Mateusz Wądołowski. Inicjatywa uzyskała wsparcie w ramach Konkursu „FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Autor:

  • Marcin Wądołowski

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska