Wystartowała 18 edycja Kampanii Społecznej Lodołamacze 2023

Ideą Konkursu Lodołamacze jest „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił organizatorom na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem pozytywnych zmian w świadomości naszego społeczeństwa, otwartości i zaangażowania.

Od 8 maja do 15 sierpnia br. można zgłaszać się do tytułu „Lodołamacze 2023
w następujących kategoriach:

Kategoria Biznes Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony rozwój biznesu (CSR/ESG) została wprowadzona w tym roku po raz pierwszy.

  • Zatrudnienie Chronione;
  • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa;
  • Otwarty Rynek Pracy;
  • Instytucja;
  • Przyjazna Przestrzeń-Dostępność;
  • Zdrowa Firma;
  • Dziennikarz bez Barier;
  • Biznes Odpowiedzialny Społecznie-Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG).

Jest ona skierowana do Pracodawców, którzy prowadzą swą działalność w sposób odpowiedzialny społecznie oraz mają realny wpływ na to, co dzieje się wokół niego. Ta kategoria charakteryzuje pracodawcę, który dba o kwestie społeczne i środowiskowe.

W imieniu organizatora Konkursu Lodołamacze 2023serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców wrażliwych społecznie, instytucje, organizacje działające na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami do przesłania swych kandydatur w poszczególnych kategoriach.

Szczegóły Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie organizatora
pod linkiem www.lodolamacze.info.pl

Autor:

  • Sabina Miland, Wydział Polityki Społecznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska