Dzień Profilaktyki w Matei

Młodzież podczas warsztatów zorganizowanych z okazji Dnia Profilaktyki.

Powszechnie znaną prawdą jest, że lepiej zapobiegać niż po fakcie zmagać się z górą problemów. W II LO im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich pamiętamy o tym na co dzień, ale nigdy dość pracy nad sobą i promowania dobrych praktyk, dlatego w szkole już po raz kolejny odbył się Dzień Profilaktyki.

W organizacji imprezy czynnie pomogła Akademia Humanitas z Sosnowca, której przedstawiciel, Sebastian Korzeniowski – Opiekun Sieci Współpracy Edukacyjnej, przybliżył młodzieży ofertę uczelni. Zgromadzona na Sali gimnastycznej młodzież miała przyjemność wysłuchać wykładu na temat problemów dietetycznych, otyłości i sposobów niwelowania czynników sprzyjających powstawaniu dodatniego bilansu energetycznego, poprowadzonego przez Donatę Krawczyk.

Następnie klasy debatowały na wylosowane tematy, związane n.p. z edukacją zdrowotną, asertywnością, współdziałaniem w grupie, ekologią i ochroną środowiska i mnóstwem innych ważkich kwestii, a wnioski z dyskusji przekazano dyrektor, Joannie Siwczyk, do uwzględnienia na przyszły rok szkolny.

Nie zabrakło ciekawych warsztatów, jak te, podczas których klasa 2c ćwiczyła komunikację pod okiem Magdaleny Kazimierczuk z Humanitas oczywiście. Ciekawym przerywnikiem był spektakl profilaktyczny, przygotowany wraz z Matejkiewiczami przez pedagog szkolna, Magdalenę Szynkowską. Zbliża się czas beztroskich wakacji, kiedy każdy będzie mógł wdrożyć nabyte umiejętności w okolicznościach niekoniecznie związanych ze szkołą.