Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadania w drugim półroczu 2023 roku

Wydział Kultury i Sportu informuje, że dnia 5 czerwca 2023 r. Zarządzeniem Nr 3682/2023 Prezydenta Miasta, ogłoszony został konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, w drugim półroczu 2023 roku, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. 

Nazwa zadania, na które można składać oferty:
„Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w różnych sportach, na poszczególnych szczeblach rozgrywek, prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe, w drugim półroczu 2023 roku„.

Termin składania ofert: 27 czerwca 2023 r. (wtorek)

Kwota w budżecie przeznaczona na realizację w/w zadania: 380 000 zł.

Szczegóły konkursu pod linkiem:

http://siop.siemianowice.pl/?q=node/4

Autor:

  • Wydział Kultury i Sportu

    Joanna Być

    j_byc@um.siemianowice.pl

    (32) 7656296

foto: Joanna Być