Praca w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Ratusz w Siemianowicach Śląskich.

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie techniczne i co najmniej 5 – letni staż pracy lub wykształcenie wyższe techniczne i 3 – letni staż pracy,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, prawo zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
  oraz o pracownikach samorządowych,
 2. biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu Office,
 3. prawo jazdy kat. B.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy na stanowisko Inspektora w Wydziale Infrastruktury Drogowej UM Siemianowice Śląskie – tutaj.

oraz:

Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne,
 2. co najmniej 4 – letni staż pracy,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, prawo zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
  oraz o pracownikach samorządowych,
 2. biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu Office,
 3. prawo jazdy kat. B.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury Drogowej UM Siemianowice Śląskie – tutaj.

Autor:

 • Biuro Prasowe

  Rafał Jakoktochce

  r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

  (32) 7605320

foto: archiwum UM