LX SESJA RADY MIASTA

Sala sesyjna podczas obrad

AKTUALIZACJA: Sesja Rady Miasta zaplanowana na 31 sierpnia br. została połączona z sesją, która odbyła się w dniu 28 sierpnia br. Relacja z LX sesji Rady Miasta dostępna jest TUTAJ .

31 sierpnia br. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Ratusza rozpocznie się LX sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2023 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/LX/2023 – powołania zespołu w sprawie zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na kadencję 2024-2027

7. Sprawy informacyjne.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216