Niewybuchy nadal groźne

Znaleziony niewybuch

Niebezpieczne pozostałości z czasów wojennych w postaci niewybuchów wciąż potrafią sprawić wiele problemów i stanowić ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia osób, szczególnie w wielkomiejskich aglomeracjach, miastach. Niechaj nie uśpi naszej czujności fakt, że od zakończenia II wojny światowej minęło już prawie 80 lat, bowiem nadal odnajdywane są przedmioty, które mają znamiona uzbrojenia wojskowego a przez długie lata spoczywały „uśpione” pod ziemią.

Do takich zdarzeń może dochodzić m. in. podczas prowadzenia robót budowlanych, prac ziemnych, których specyfika polega na ingerencji w powierzchnię ziemi.

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe dlatego tak istotne jest nasze zachowanie w sytuacji ewentualnego zetknięcia się z w/w przedmiotami i materiałami.

W razie znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia należy:

  • nie dotykać, nie ruszać, nie przenosić znalezionego przedmiotu
  • niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia
  • niezwłocznie powiadomić jeden z niżej wymienionych organów dzwoniąc na: Policję – tel. alarmowy – 112
    lub Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 32 220 01 80

Informując w/w należy:
precyzyjnie określić miejsce odnalezienia przedmiotu
określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość
podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku

Wykopany niewybuch

Autor:

  • Anna Wichary, Wydział Zarządzania Kryzysowego

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska