Nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń

Plakietka z oznaczeniem osoby niepełnosprawnością
Plakietka

1 lipca 2023 r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Natomiast od 6 sierpnia 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które uchylają artykuł 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej” i określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia wydane do 5 sierpnia 2023 r. przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, będą przedłużane na podstawie artykułu 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”.

Od 6 sierpnia 2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności tych orzeczeń. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.;
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność
    do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność
    do 30 września 2024 r.

Orzeczenia te będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Stosownie do tej ustawy, karty parkingowe zachowują ważność na wyżej wymienione okresy. Natomiast karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie
art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Orzeczenia wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe przepisy, które obowiązują od 6 sierpnia 2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Zatem mogą być one przedłużane tylko w oparciu o art. 15zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”.

W takim razie orzeczenie ZUS:

  • o niezdolności do pracy lub
  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

które traci ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez kolejne
3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności.

Wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być jednak złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia.

Okres 30 dni, następujący po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, upłynął 31 lipca 2023 r. A więc orzeczenia ZUS, które wygasną 1 sierpnia 2023 r. lub później, nie będą mogły być przedłużone. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu.

Więcej informacji w sprawie przedłużania orzeczeń, możecie Państwo uzyskać w organach, które wydały Państwa orzeczenia.

Autor:

  • Sabina Miland, Wydział Polityki Społecznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska