Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji

Wieża ratusza z zegarem
Wieża Ratusza z zegarem

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia nr 3790/2023 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 21 lipca 2023 r. oraz Zarządzenia nr 3791/2023 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektów uchwał Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie:

1) częściowej zmiany uchwały nr 145/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
2) częściowej zmiany uchwały nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.

W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie nie wpłynęły uwagi.

Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19436721 .

Autor:

  • Monika Flaga, Wydział Gospodarki Komunalnej
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska