Wsparcie dla opiekunów kotów wolno żyjących

Szary, pręgowany kotek o złotych oczach wyglądający przez prześwit
Szary pręgowany kot wyglądający z piwnicy

Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów). W środowisku miasta koty nauczyły się wykorzystywać rozmaite źródła pokarmu, jednak w znacznej mierze korzystają z dokarmiania przez człowieka. Mając na uwadze typowy dla drapieżników oportunizm pokarmowy (wykorzystywanie pokarmu najłatwiejszego do zdobycia), należy dodać, że kot posiada niezwykle silnie uwarunkowane genetycznie programy zachowań łowieckich, które pomimo regularnego karmienia zwierząt, mogą być łatwo wyzwolone. Jak wykazały badania, myszy a prawdopodobnie również inne gryzonie mają zakodowaną genetycznie zdolność do ucieczki z miejsc, w których czują zapach kota. Można więc sądzić, że nawet nie polujące koty miejskie mogą odstraszać gryzonie. Bytują w grupach liczących od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Zazwyczaj zachowują dosyć duży dystans w stosunku do ludzi, w tym również do swoich opiekunów pomimo tego, że identyfikują ich pozytywnie. W wielu przypadkach grupy kotów wolno żyjących składają się z osobników spokrewnionych ze sobą, które urodziły się i wyrosły w jej obrębie. Przyłączenie się obcego kota do grupy jest bardzo trudne i z reguły koty obce nie są akceptowane.

Nie są to zwierzęta bezdomne, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice jest niehumanitarne. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2023 r. poz. 1580) daje możliwości wszczęcia postępowania wobec osób, które znęcają się nad zwierzętami. Wszelkie działania podjęte przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców, a jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym humanitarnie traktować zwierzęta.

Gmina Siemianowice Śląskie prowadzi działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami, w celu ograniczenia i kontroli ich populacji. Ważnym aspektem tych działań są zabiegi sterylizacji i kastracji kotów.

Mieszkańcy miasta opiekujący się kotami wolno żyjącymi, mogą zgłaszać się do Wydziału Gospodarki Komunalnej celem wypełnienia KARTY KARMICIELA. Dzięki wpisaniu się na listę społecznych opiekunów kotów wolno żyjących mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji, wypożyczenia transporterka, klatki-pułapki lub ocieplanej budki dla kotów na okres zimowy. Każdy społeczny opiekun kotów wolno żyjących otrzyma również wysokiej jakości pełnowartościową karmę.

Informacji na temat kotów wolno żyjących udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej: tel. 32 760 53 77, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105 pok. 013.

W załączniku poniżej karta karmiciela

Autor:

  • Betina Bober – Ogon, Wydział Gospodarki Komunalnej
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: kocizakatek.pl