Zapraszamy do przetargu na zakup lokalu mieszkalnego

W dniu 6 września 2023 r. o godzinie 11.00 na Dużej Sali Posiedzeń w gmachu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, II piętro odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie położonej przy Alei Młodych 14/9.
Nieruchomość lokalowa obejmuje lokal mieszkalny o powierzchni 54,59m2 położony na III kondygnacji nadziemnej (2 piętrze) ww. budynku oraz pomieszczenie przynależne – piwnicę o powierzchni 4,32 m2, tj. łącznie 58,91 m2.
Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal posiada balkon.
Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 275 000,00 zł.
Wadium ustalone zostało na kwotę 27 500,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie
do 1 września 2023r.
na konto Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: ING Bank Śl. O/Siemianowice Śl. Nr 59 1050 1214 1000 0023 6886 0587.
W tytule przelewu należy wpisać „przetarg Aleja Młodych 14/9”. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień, w którym wpłata została zaksięgowana na koncie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
Osoby zainteresowane zapoznaniem się ze stanem technicznym lokalu, prosi się o obecność przy wejściu do budynku przy ulicy Alei Młodych 14 dnia 28 sierpnia 2023 r o godz. 13:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 760 54 44 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Siemianowice Śl. przy ul. Michałkowickiej 105, pok. 117. Szczegółowe informacje oraz ogłoszenia przetargowe znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.

Blok mieszkalny, w którym znajduje się lokal do przetargu

Autor:

  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz