90. urodziny w Klubie Seniora „Pogodna Jesień”

Szacowni Jubilaci podczas składania życzeń
Szacowni Jubilaci podczas składania życzeń

14 września 2023 roku w Domu Kultury „Chemik” Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” świętowano 90. rocznicę urodzin Pani Anieli, Pani Urszuli oraz Pana Tadeusza.

W uroczystości udział wzięli:
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie reprezentowały Pani Beata Łuczak z Biura ds Seniorów Urzędu Miasta Siemianowic Ślaskich i Pani Elżbieta Nieszporek -Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych,
Zarząd i Radę Nadzorczą Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej reprezentował Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wiesław Jaźwiec,
Radę Seniorów przy Prezydencie Miasta reprezentował członek Zarządu Rady Seniorów Pan Marek Greiner.

Goście wręczyli jubilatom listy okolicznościowe i wiązanki kwiatów.

Gości i seniorów poczęstowano okolicznościowym tortem.

Były też kwiaty wspólne zdjęcia i wyśpiewane życzenia od 100 seniorów „Pogodnej Jesieni” uczestniczących w uroczystości.

Potem do godzin wieczornych trwała zabawa taneczna.