Głosowanie w Budżecie Obywatelskim – ostatnie odliczanie

Logo Budżetu Obywatelskiego
Logo Budżetu Obywatelskiego

Już za tydzień, 18 września, rozpocznie się decydujący etap tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, podczas którego mieszkańcy Siemianowic Śląskich zdecydują w głosowaniu na jakie inwestycje w przyszłym roku zostanie przeznaczona pula 2.400.000 zł. Tym razem wybierać będziemy spośród 14 projektów, zgłoszonych przez mieszkańców. 12 z nich przeszło pozytywnie etap weryfikacji formalnej i merytorycznej, a 2 zostały dopuszczone do głosowania po, zgłoszonych i uwzględnionych przez Prezydenta Miasta, odwołaniach, które zawierały korekty niezbędne do tego, aby projekt mógł spełnić regulaminowe zapisy.

Szczegóły dotyczące projektów i głosowania można znaleźć na stronie: bo.siemianowice.pl

Projekty poddane pod głosowanie:

 1. Oświetlona Poranna – montaż latarni solarnych lub solarno-wiatrowych na ulicy Porannej
 2. Utworzenie zatok postojowych typu „Kiss&Ride” przy Zespole Szkół Sportowych / SP8 wraz z wymianą nawierzchni parkingu
 3. Bezpieczne przejście dla pieszych na terenie miasta Siemianowice Śląskie
 4. Modernizacja wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich, prowadząca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 5. Siłownia na powietrzu z elementami małej architektury wraz z parkingami dla samochodów i rowerów na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
 6. Uporządkowanie zieleni i infrastruktury Tuwima – okolice Skate Parku oraz okolice ul. Topolowej i Zielonej
 7. Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Robotnicznym w rejonie budynku Kołodzieja 4 i 2
 8. Budowa boiska wielofunkcyjnego ulica 1-go Maja 1
 9. Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy ZSTiO „Meritum”, Siemianowice Śląskie, ul. Katowicka 1
 10. Zatrzymaj wodę deszczową na dłużej. Ogrody deszczowe przy LO nr 2, ZSTiO „Meritum”, SP nr 6, SP nr 16, Kompleksie Sportowym „Michał”
 11. Wykonanie poidełka na grilowisku w Kompleksie Rekreacyjno-Przyrodniczym „Stawy Rzęsa”
 12. Sąsiedzki Ogród Społeczny w Michałkowicach
 13. Bezpieczne i przyjazne Siemianowice – Osiedla: Młodych, Bańgów, Tuwim, Chemik, Węzłowiec, Michałkowice, Centrum
 14. Wielofunkcyjna Strefa Sportu na terenie Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Chopina 2

Jak zagłosować?
Podobnie jak w latach poprzednich swój głos będzie można oddać przez internet na platformie bo.siemianowice.pl. W tym roku jednak każdy mieszkaniec będzie uprawniony do poparcia jednego lub większej liczby projektów. Głosowanie bowiem polegać będzie na przydzieleniu danej liczby punktów projektom, przy czym do dyspozycji głosujących jest 5 punktów do podziału dla projektów.

Przykład: Załóżmy, że chcielibyśmy zagłosować na 2 interesujące nas projekty, przy czym jeden z nich traktujemy priorytetowo. W związku z tym, że mamy do dyspozycji 5 punktów możemy je dowolnie rozdysponować wśród projektów. W naszym przypadku projektowi, na którym nam najbardziej zależy przyznamy 4 punkty i 1 punkt dla drugiego projektu.

Poniżej instrukcja głosowania:

Budżet Obywatelski - schemat głosowania
1. Wejdź na stronę bo.siemianowice.pl

Budżet Obywatelski - schemat głosowania
2. Rozpocznij głosowanie online

Budżet Obywatelski - schemat głosowania
3. Kliknij, aby przyznać punkty projektom, na które chcesz oddać głos

Budżet Obywatelski - schemat głosowania
4. Przydziel odpowiednią liczbę punktów dla projektu, na który chcesz głosować

Budżet Obywatelski - schemat głosowania
5. Kliknij jeśli chcesz przyznawać punkty kolejnym projektom, jeśli nie – przejdź dalej

Budżet Obywatelski - schemat głosowania
6. Przydzielaj punkty kolejnym projektom, na które chcesz głosować aż do wyczerpania puli punktów (max. 5 pkt.)

Budżet Obywatelski - schemat głosowania
7. Przejdź dalej jeśli zakończyłeś przyznawanie punktów

Budżet Obywatelski - schemat głosowania
8. Podaj swoje dane: imię, nazwisko i 3 ostatnie cyfry numeru PESEL

Budżet Obywatelski - schemat głosowania
9. Przeczytaj klauzulę informacyjną, zaznacz stosowne oświadczenia i ZAGŁOSUJ

Oczywiście podczas głosowania mamy zupełną dowolność i możemy przeznaczyć np. 5 punktów na jeden projekt lub po jednym punkcie dla pięciu różnych projektów. Zwyciężą te projekty, które uzyskają największą liczbę punktów.

Głosowanie potrwa dwa tygodnie w dniach 18 września – 1 października, do czego gorąco zachęcamy.

Autor:

 • Biuro Prasowe

  Adrian Merta

  a_merta@um.siemianowice.pl

  (32) 7605309