Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Budynek Urzędu Miasta w Michałkowicach

Szanowni Państwo,

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 września 2023 r. do 18 października 2023 r. Projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, na sali konferencyjnej (parter).

Do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu można wnosić uwagi. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i wnioski.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2023 r.

Z treścią ogłoszenia oraz projektem planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się TUTAJ

Autor:

  • Remigiusz Karwat,Wydział Rozwoju Miasta

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska