Najlepsi siemianowiccy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta

Pani Prezydent Beata Gałecka składa gratulacje nagrodzonym uczniom

W środę, 6 września 2023 roku, Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Beata Gałecka odwiedziła siemianowickie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Powód tych odwiedzin był bardzo przyjemny, zarówno dla niej samej, jak i dla tych uczniów, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali średnią ocen w przedziale od 5,0 do 5,49. Wszystkim im, a było ich razem dokładnie 485, Pani Prezydent wręczyła bowiem nagrody rzeczowe w postaci wysokiej klasy słuchawek bezprzewodowych. Otrzymały one również specjalne listy gratulacyjne od prezydenta miasta Rafała Piecha.

Pani Prezydent Gałecka, której we wszystkich szkołach towarzyszyła również zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Patrycja Siarkowska, spotykając się z najlepszymi uczniami w każdej ze szkół, w imieniu Prezydenta Miasta Rafała Piecha podziękowała im za ich zaangażowanie, pilną naukę i ciężką pracę oraz pogratulowała wspaniałych świadectw i tak wysokiej średniej ocen. Życzyła im także, by co najmniej takie same efekty swojej pracy mogli osiągnąć również w dopiero co rozpoczętym roku szkolnym 2023/2024 i w kolejnych.

Niżej podajemy listę szkół, wraz z liczbą nagrodzonych uczniów:

Lp.SzkołaLiczba nagrodzonych uczniów
1Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika79
2Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki18
3Szkoła Podstawowa nr 4 im. Witolda Budryka60
4Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Mickiewicza12
5Szkoła Podstawowa nr 6 im. Fryderyka Chopina31
6Szkoła Podstawowa nr 11 im. J. Słowackiego12
7Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka68
8Szkoła Podstawowa nr 1644
9Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi25
10Arkona. Prywatna Szkoła Podstawowa13
11Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK5
12Zespół Szkół Sportowych. Szkoła Podstawowa nr 892
13I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego5
14II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki6
15Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”13
16Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych2

Nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie są przyznawane uczniom w ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Nagrody te przysługują uczniom, którzy uzyskali z przedmiotów obowiązkowych roczną średnią równą co najmniej 5,00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 647/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30.08.2018r.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Piotr Pindur

    p_pindur@um.siemianowice.pl

    (32) 7605306

wprowadzający: Piotr Pindur
foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie