ODBIERZ KARTĘ PSZOK

Karta PSZOK z obu stron
Karta PSZOK

Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza mieszkańców naszego miasta po odbiór kart ułatwiających oddanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Karta ma na celu sprawniejszy przebieg weryfikacji właścicieli nieruchomości, mieszkań, osób władających nieruchomością oraz osób najmujących lokale mieszkalne, które są zainteresowanie oddaniem odpadów komunalnych na
PSZOK-a. Na karcie zostaną zapisane dane dotyczące ilości oddanych odpadów, które zostały przekazane oraz te, które w naszym mieście są objęte limitami na rok kalendarzowy, a są to opony samochodowe w liczbie 10 sztuk oraz gruz w ilości do
1 tony/3m3 na gospodarstwo domowe. Największym plusem posiadania karty jest oszczędność czasu przez skrócenie weryfikacji dokumentów oraz wgląd do ewidencji przyjętych odpadów przez pracowników PSZOK-a, które dotychczas były sporządzane w formie papierowej.

Aby uzyskać kartę należy wypełnić jednorazowo wniosek wraz z przedłożeniem dokumentów:

  • właściciel nieruchomości – aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • w przypadku właściciela mieszkania – potwierdzenie, że w czynszu opłaca opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Siemianowice Śląskie.
  • gdy to konieczne – posiada pełnomocnictwo, zgodne ze wzorem załączonym w regulaminie

Dokumenty można złożyć oraz wypełnić w Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105 w pokoju nr 014 oraz bezpośrednio na PSZOKu przy ulicy Wyzwolenia 18 E. Na każde gospodarstwo domowe/adres zamieszkania przysługuje jedna karta, niezależnie od ilości zamieszkałych osób, a pierwsze wydanie jest bezpłatne. Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 3848/2023 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 11 sierpnia 2023 r., w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Siemianowice Śląskie w celu usprawnienia obsługi i prowadzenia ewidencji przyjętych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Pamiętajmy, że legalny sposób oddania odpadów przyczyni się do naszego wspólnego dobra, jakim jest dbałość o środowisko oraz uchroni nas przed mandatem za pozbywanie się ich w sposób nielegalny. Jeśli nasuwają się Państwu pytania bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej pod nr tel.32 760 54 54/93/94 oraz adres e- mail: ir-go@um.siemianowice.pl

Autor:

  • Anna Mruczek,  Wydział Gospodarki Komunalnej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: Grafika: Szymon Duczek